Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat SocialPágina principal. Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

Benvingut Benvingut (ca)
Apartados

El Ministeri

Gabinet de Comunicació

Dades i publicacions

Dades d'interès

Principals indicadors de l'atur
Indicador Nombre Mes i any Variació interanual
Nombre %
Afiliació a la Seguretat Social - Juny 19 19.517.697 Juny 19 510.707 2,69
Treballadores afiliades - Juny 19 9.050.836 Juny 19 271.707 3,09
Atur registrat - Juny 19 3.015.686 Juny 19 -146.476 -4,63
Treballadores en atur - Juny 19 1.797.630 Juny 19 -69.180 -3,71
Pensions contributives SS - Juny 19 9.733.234 Juny 19 119.593 1,24
Pensions percebudes per dones - Juny 19 5.031.903 Juny 19 76.487 1,54