Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat SocialPágina principal. Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

Benvingut Benvingut (ca)
Apartados

El Ministeri

Gabinet de Comunicació

Dades i publicacions

Dades d'interès

Principals indicadors de l'atur
Indicador Nombre Mes i any Variació interanual
Nombre %
Afiliació a la Seguretat Social - Oct. 19 19.429.993 Oct. 19 436.920 2,30
Treballadores afiliades - Oct. 19 9.049.984 Oct. 19 250.566 2,85
Atur registrat - Oct. 19 3.177.659 Oct. 19 -77.044 -2,37
Treballadores en atur - Oct. 19 1.873.022 Oct. 19 -40.991 -2,14
Pensions contributives SS - Oct. 19 9.768.801 Oct. 19 111.859 1,16
Pensions percebudes per dones - Oct. 19 5.056.797 Oct. 19 73.053 1,47