Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat SocialPágina principal. Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

Benvingut Benvingut (ca)
Apartados

Gabinet de Comunicació

Dades i publicacions

Dades d'interès

Principals indicadors de l'atur
Indicador Nombre Mes i any Variació interanual
Nombre %
Afiliació a la Seguretat Social - Març 20 19.006.760 Març 20 -36,817 -0,19
Treballadores afiliades - Març 20 8.884.144 Març 20 49.126 0,56
Atur registrat - Març 20 3.548.313 Març 20 293.228 9,01
Treballadores en atur - Març 20 2.019.370 Març 20 103.183 5,38
Pensions contributives SS - Març 20 9.799.395 Març 20 93.959 0,97
Pensions percebudes per dones - Març 20 5.078.170 Març 20 65.615 1,31