Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat SocialPágina principal. Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

Benvingut Benvingut (ca)
Apartados

El Ministeri

Gabinet de Comunicació

Dades i publicacions

Dades d'interès

Principals indicadors de l'atur
Indicador Nombre Mes i any Variació interanual
Nombre %
Afiliació a la Seguretat Social - Nov. 19 19.376.878 Nov. 19 431.254 2,28
Treballadores afiliades - Nov. 19 9.029.311 Nov. 19 246.059 2,80
Atur registrat - Nov. 19 3.198.184 Nov. 19 -54.683 -1,68
Treballadores en atur - Nov. 19 1.880.498 Nov. 19 -29.428 -1,54
Pensions contributives SS - Nov. 19 9.784.262 Nov. 19 109.124 1,13
Pensions percebudes per dones - Nov. 19 5.066.541 Nov. 19 71.217 1,43