Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade SocialPágina principal. Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social

Benvido Benvido (gl)
Apartados

Gabinete de Comunicación

Datos e publicacións

Datos de interese

Principais indicadores do paro
Indicador Número Mes e ano Variación interanual
Número %
Afiliación á Seguridade Social - Abr. 20 18.458.667 Abr. 20 -771.695 -4,01
Traballadoras afiliadas - Abr. 20 8.657.790 Abr. 20 -281.543 -3,15
Paro rexistrado - Abr. 20 3.831.203 Abr. 20 667.637 21,10
Traballadoras en paro - Abr. 20 2.151.800 Abr. 20 286.942 15,39
Pensións contributivas SS - Abr. 20 9.792.645 Abr. 20 77.357 0,80
Pensións percibidas por mulleres - Abr. 20 5.076.826 Abr. 20 57.805 1,15