Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Atenció al ciutadà > 
BÚSTIA DE LLUITA CONTRA EL FRAU LABORAL... COL·LABORA amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social

Buzon de lucha contra el fraude laboral - ITSSÉs per tots conegut que el treball no declarat, l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social constitueixen una de les majors amenaces a l'estat del benestar, en conculcar els drets dels treballadors que en un context de crisi econòmica són més vulnerables, i afecten a la competitivitat de les empreses per la competència deslleial que genera per a la majoria de les empreses cumplidoras.

La Inspecció de Treball i S. S. en l'exercici de les seves funcions, planifica les seves actuacions amb l'objectiu d'aconseguir el compliment de la normativa laboral i evitar en tant que sigui possible les irregularitats laborals. No obstant això per a una millor identificació de les mateixes, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, a través de l'Organisme Estatal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, posa a la disposició de tots els ciutadans una "BÚSTIA DE LLUITA CONTRA EL FRAU LABORAL" on tot aquell coneixedor d'algun incompliment de la normativa ja sigui laboral, de Seguretat Social o de Prevenció de Riscos, pot posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), emplenant el formulari que al final d'aquest text s'indica.

Importante...És IMPORTANT destacar que amb la comunicació d'aquestes dades a la ITSS a través d'aquesta bústia, l'objectiu és facilitar l'organització i execució de les funcions que la ITSS té encomanades. El comunicant no haurà d'aportar cap dada personal i la bústia solament recollirà informació sobre les presumptes irregularitats de les quals es tingui coneixement. Es prega que les dades siguin el més detallats possible, amb l'objectiu que si es considera oportú, puguin planificar-se les actuacions de la manera més adequada.

Importante...Perquè la ITSS pugui considerar al denunciant part o interessat en el procediment (a l'efecte de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com la Llei 23/2015, de 21 de juliol, Ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social i el Reial decret 928/1998 que aprova el Reglament per a la Imposició de Sancions en l'Ordre Social), aquests HAURAN DE PRESENTAR DENÚNCIA FORMAL seguint el procediment del que s'informa en el següent enllaç: Destacado...Com denunciar davant la ITSS. En aquest cas hauran d'emplenar totes les dades personals i utilitzar les diferents vies per al registre formal de la denúncia.

Buzón de lucha contra el fraude laboral...
Colaboració ciutadana
PUNXAR AQUI PER COMUNICAR LES DADES DE LLUITA CONTRA EL FRAU