Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Texto no traducidoInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Avís legal

La Inspecció de Treball ha creat aquest web amb caràcter informatiu i a fi de facilitar al públic en general la informació relativa a les seves iniciatives. En cap cas no pretén oferir assessorament professional o jurídic. En cas que es requereixi l'assistència de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, caldrà adreçar-se a les inspeccions provincials.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social es reserva la facultat d'efectuar, sempre que sigui necessari i sense necessitat d'avís previ, totes les modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web, tant en la versió en castellà com en qualsevol idioma cooficial, de la seva configuració i presentació i de les condicions d'accés.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al seu web ni en els seus continguts diversos. Tampoc no garanteix que estigui sempre i en tots els casos actualitzat, si bé farà tot el que sigui possible per resoldre els errors tècnics i vetllarà per l'actualitat i l'exactitud dels seus continguts. De la mateixa manera, tampoc no es responsabilitza dels continguts que terceres parts hagin inclòs en els hipervincles als quals es fa referència en aquesta pàgina.

Cal tenir en compte que no es pot garantir que un document disponible en línia reprodueixi exactament un text adoptat oficialment. Així, doncs, únicament es consideren autèntics els textos legals publicats en les edicions impreses del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) o del Diari Oficial de la Unió Europea.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social no es fa responsable de cap dany o perjudici en el programari o el maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés al seu web o de l'ús de la informació que conté.

Aquesta clàusula d'exempció de responsabilitat no té per objecte limitar la responsabilitat de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de manera contrària al que disposa la normativa nacional aplicable, ni excloure la seva responsabilitat en els casos en què, en virtut d'aquestes normatives, no es pugui excloure.