Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Texto no traducidoInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvingut al Web de la Inspecció de Treball i S.S.

  Destaquem:

Contenidos destacados

 On estem?        Com denunciar?       Accés formularis

Contenidos destacadosInformación de interés

Enlace a sitio Web - Información OIT - Administración e Inspección del Trabajo
(hacer clic sobre imagen)TRABAJA CON NOSOTROS > CONVOCATORIAS

09/04/2019  -  Tribunal Calificador

Oposiciones_IEl Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y S.S. (Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Subsecretaría de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (BOE de 22 de octubre) ha hecho publica laDocumentoRelación de opositores convocados para la realización del primer ejercicio destacado (actualizado 10-4-2019) para el turno de promoción interna letra E entre los días 24 de abril al 30 de abril de 2019, en la Sala de reuniones de la segunda planta, despacho 240 del Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social (Paseo de la Castellana, 63).Què fem > Relacions Internacionals

04/04/2019  -  DT ITSS PAÍS VASCO - OE ITSS

Reunión ITSS - Francia/España (Anglet 20-3-2019)
(Ver imagen ampliada)

El dia 20 de març de 2019 va tenir lloc una trobada entre representants de les Inspeccions de treball de França i Espanya, en la seu de la Unitat de Control que la DIRECCTÉ NATIONAL posseeix en la localitat francesa d'Anglet.

Els amfitrions de la reunió van ser els propis responsables de la Unitat corresponent al Departament País Basc-Landes del Sud (inclòs dins de la Regió de Nova Aquitània). Per part espanyola, van estar presentes la Sotsdirecció General de Relacions Institucionals i Assistència Tècnica de l'Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social (OEITSS), les Direccions territorials de Navarra i País Basc, la Sotsdirecció de la Inspecció de Treball del País Basc, i les Prefectures %o2013 estatal i autonòmica- de la Inspecció de Guipúscoa.Documentació d'interès

03/04/2019  -  OE ITSS

Resumen de resultadosLa Sotsdirecció General de Relacions Institucionals i Assistència Tècnica de l'Organisme Estatal ITSS, informa que transcorreguts sis mesos des de l'aprovació del Pla Director per un Treball Digne 2018, 2019, 2020, s'ha procedit a la realització de l'anàlisi intermèdia dels resultats del desenvolupament de les mesures contemplades en el Pla, donant-se també, així compliment a les previsions de seguiment i avaluació previstes en el mateix.

S'ofereix informació relativa al Pla de xoc contra la contractació temporal fraudulenta, contra l'ús irregular de la contractació a temps parcial, falsos autònoms i i contractació indefinida.

Icono pdfAnálisis intermedio de resultados (3-4-2019)Treballa amb nosaltres

02/04/2019  -  BOE

Per a coneixement general s'informa, que el Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimarts dia 2 d'abril, ha publicat el Icono pdfReal Decreto 211/2019, de 29 de març, pel qual s'aprova l'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA per a l'any 2019.

En relació amb els Cossos d'Inspecció, assenyalar que les places oferides que quedaran pendents de les corresponents convocatòries són:

Oferta de Empleo Público - Año 2019INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destacado... LIBRES: 45 plazas
Destacado... PROMOCIÓN INTERNA: 10 plazas

SUBINSPECTORES LABORALES (Escala Empleo y S.S.)
Destacado... LIBRES: 55 plazas
Destacado... PROMOCIÓN INTERNA: 10 plazas

SUBINSPECTORES LABORALES (Escala Seguridad y Salud Laboral)
Destacado... LIBRES: 60 plazasNormativa d'interès
Publicat el Reial decret-llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball

12/03/2019  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimarts dia 12, ha publicat el Icono pdfReal Decreto-ley 8/2019, de 8 de març, de Mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

Logotipo BOEAquest reial decret-llei té per objecte, en primer lloc, l'aprovació d'aqueixes MESURES DE PROTECCIÓ SOCIAL, respecte de les quals concorren raons d'extraordinària i urgent necessitat que justifiquen la seua adopció per a permetre la seua immediata entrada en vigor. En segon lloc, aquesta norma introdueix algunes mesures de FOMENT DE L'OCUPACIÓ que han d'implementar-se amb urgència per a garantir el manteniment de l'ocupació en col·lectius especialment sensibles a la inestabilitat laboral i a la desocupació.

Al costat d'açò, inclou també determinades disposicions dirigides a establir el REGISTRE DE LA JORNADA DE TREBALL, a l'efecte de garantir el compliment dels límits en matèria de jornada, de crear un marc de seguretat jurídica tant per a les persones treballadores com per a les empreses i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.Trabaja con nosotros > CONVOCATORIAS

11/03/2019  -  Tribunal calificador

Procesos selectivos ITSSEl Tribunal calificador correspondiente al proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Subinspectores Laborales (Escala Empleo y Seguridad Social) -Convocatoria 2017- (BOE 9-10-2017), ha hecho públicas lasIcono pdfRelaciones de aspirantes con las Notas finales del examen del curso selectivo así como losIcono pdfListados totales de opositores que han superado el proceso selectivo con la suma total de notas.Normativa OE ITSS

08/03/2019  -  BOE

Organismo Estatal ITSS - Delegación de competenciasEl Boletín Oficial del Estado (BOE) del viernes día 8, ha publicado laIcono pdfResolución de l'Adreça de l'Organisme Autònom Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social, sobre DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES.

En el seu apartat primer i segon es deleguen en la persona titular de la Secretària General, i en les persones titulars de l'Escola ITSS, Adreça Especial ITSS, Direccions territorials i Prefectures d'Inspeccions Provincials de Treball i S. S., les competències que s'assenyalen.

L'apartat tercer estableix el sistema de substitucions en els supòsits de vacant, absència o malaltia.

Des de la data de l'entrada en vigor de la present Resolució, queda sense efecte la Resolució de 23 d'octubre de 2018 de l'Adreça de l'Organisme Autònom Organisme Estatal de la ITSS. La present Resolució entrarà en vigor l'endemà al de la seua publicació en el BOE.Normativa d'interès
Reial decret Llei de Mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació

07/03/2019  -  BOE

Normativa - IgualdadEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dijous dia 7, ha publicat el  Icono pdfReal Decreto-ley 6/2019, d'1 de març, de Mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació.

Aquest RDLey modifica diversa normativa bàsica entre les quals es troba la Llei Orgànica de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, el text refós de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per RD Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, la Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, i la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom.Notícia d'interès

04/03/2019  -  OE ITSS

Información destacada...El Consell General de Relacions Industrials i Ciències del Treball (CGRICT), ha concedit, en la XXª Edició dels Premis Nacionals i Internacionals de Prevenció "PREVEURE 2018", celebrada a Bilbao els dies 1 i 2 de març, guardons que reconeixen la trajectòria en la implantació i difusió de la prevenció dels riscos laborals en el nostre país.

En aquesta edició, quatre Inspectors/as de Treball i Seguretat Social han sigut guardonats.Trabaja con nosotros > Convocatorias

01/03/2019  -  Tribunal Calificador

Inspectores_2017El Tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo superior de Inspectores de Trabajo y S.S., (convocatoria BOE 9-10-2017), ha hecho públicos los listados, ordenados alfabéticamente y por puntuación, con las relaciones de los aspirantes que han superado las pruebas selectivas de dicho proceso:

PdfListado de Aprobados segunda parte -examen práctico final- (Turno Libre y P.I)

PdfListado de aspirantes que han superado las pruebas selectivas del turno  libre y promoción interna (ordenados alfabéticamente)

PdfListado de aspirantes que han superado las pruebas selectivas del turno libre y promoción interna (por orden de puntuación)Notícia d'interès

22/02/2019  -  OE ITSS

El 30 de maig de 2017 es va signar a Vila Real, un Memoràndum de Cooperació i Assistència Tècnica en matèria d'ocupació i seguretat social entre el, llavors, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social del Regne d'Espanya i el Ministeri de Treball, Solidaritat i Seguretat social de la República Portuguesa.

Portugal - EspañaPortugal - EspañaEste Memoràndum va reconèixer la necessitat de reforçar les relacions bilaterals en matèria social i d'ocupació que interfereixen directament i de forma tan transcendent en la vida dels ciutadans dels dos països.

Per a açò, pretén aprofundir i estrènyer les relacions de cooperació en matèria d'ocupació i seguretat social i incentivar l'intercanvi d'informació i de mitjans, considerats rellevants en les àrees d'interès.

En desenvolupament d'aquest Memoràndum, s'ha aprovat per les Ministres de Treball de tots dos països a Lisboa el 4 de febrer de 2019, el Pla d'Activitats 2019-2020, que incorpora a les diferents unitats de tots dos ministeris per a complir els objectius acordats i serveix d'instrument per a aprofundir en la relació bilateral. Amb aquest Pla d'Activitats es dóna compliment al compromís adquirit en la Declaració d'Intencions signada entre el President del Govern del Regne d'Espanya i el Primer Ministre de la República Portuguesa en l'últim Cim Hispà-lusitana celebrada a Valladolid el dia 21 de novembre de 2018.
 Noticia de interés
ESCUELA ITSS - Finalización del Curso Selectivo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (convocatoria año 2017)

14/02/2019  -  Escuela - ITSS

Inspectores_2017
(Ver imagen ampliada)

Hoy finaliza el Curso Selectivo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, convocado por Resolución de la Subsecretaría de Empleo y S.S., de 3 de octubre de 2017. El mismo se ha venido desarrollando en la Escuela del Organismo Estatal de la ITSS desde el día 20 de noviembre de 2018. Esta promoción está compuesta por 47 inspectores/as que aparecen en la imagen adjunta junto a la Directora de la Escuela, Dª Sonsoles Gutiérrez de la Peña y el resto del equipo de la misma.Normativa de interés
Publicado Real Decreto 17/2019 por el que se modifica el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social

07/02/2019  -  BOE

 BOEEl Boletín Oficial del Estado de hoy jueves  día 7 de febrero, ha publicado el Icono pdf Real Decreto 17/2019, de 25 de enero, por el que se modifica el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.

Se introduce en la subsección 3.ª de la sección 10.ª del capítulo II del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, un nuevo artículo 70 bis, con el texto que se señala (ver archivo adjunto).Normativa de interés

04/02/2019  -  BOE

El Boletín Oficial del Estado del sábado día 2 de febrero, ha publicado la Icono pdfOrden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019.Evento de interés
ESCUELA ITSS - Celebrada la Jornada conmemorativa de los 40 años de vigencia de la Constitución Española

11/12/2018  -  Escuela ITSS

 Ir a fotografía ampliada...
(Ver imagen ampliada - Hacer clic sobre imagen)

Jornada - Escuela ITSS - 10 de diciembreEl lunes día 10 de diciembre tuvo lugar en la Escuela de la Inspección, la Jornada conmemorativa de los 40 años de vigencia de nuestra Constitución.

La misma fue una oportunidad para rememorar la transformación que representó en el momento de su aprobación, y para revisar la situación socio laboral originada a partir de su promulgación.
 

Icono pddfPROGRAMA DE LA JORNADA (10-12-2018)

Ver material gráfico de la Jornada:

 
Descargar... Ver imagen 1     Descargar... Ver imagen 2     Descargar... Ver imagen 3     Descargar... Ver imagen 4Notícia destacada (Avanç)
Lliurament de diplomes als nous Inspectors de Treball i S. S. (convocatòria 2016) amb assistència de la Ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social

22/11/2018  -  OE ITSS

 Entrega de diplomas
(ver imagen ampliada
)

En el dia d'avui s'ha celebrat en la seu central del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social a Madrid, el lliurament de diplomes als Inspectors de Treball i S. S. de la LXI promoció corresponent a la convocatòria de l'any 2016.

L'acte ha sigut presidit per la Ministra, Magdalena Valerio Be, que ha sigut acompanyada pel Sotssecretari del departament, la Directora de l'Organisme Estatal ITSS, així com pel Secretari General Tècnic i la Cap del Gabinet de la Ministra.

Ver material gráfico (selección): Descargar... Imagen 1   Descargar... Imagen 2   Descargar... Imagen 3Escola ITSS
Celebrada Jornada sobre "L'Administració Pública i la protecció de dades de caràcter personal"

22/11/2018  -  Escola ITSS

Jornada de Protección de datos
(ver imagen ampliada)

El dia 21 de novembre va tenir lloc en l'Escola d'Inspecció de Treball i Seguretat Social la Jornada sobre %o201CLa Administració Pública i la Protecció de les Dades de Caràcter Personal%o201D. La Jornada va ser inaugurada per la Directora General de l'Organisme Estatal ITSS i la Directora de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Durant la Jornada els representants responsables del tractament de dades en l'Agència Tributària, Seguretat Social i Administració de Justícia van explicar com està implantat el tractament de dades de caràcter personal en la seua organització. A continuació es van exposar els reptes de la Direcció general de l'Organisme Estatal ITSS en aquesta matèria, la visió del tema des del punt de vista de l'Inspector/a o Sotsinspector/a actuante, i l'experiència de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en els supòsits relacionats amb la nostra actuació.

La celebració de la Jornada va coincidir amb el dia en què ha sigut aprovada en el Senat, la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals. Va concloure la Jornada amb un interessant debat sobre el tema..

 Ver material gráfico: Descargar... Imagen 1   Descargar... Imagen 2   Descargar... Imagen 3Reportatge video
Intervenció del Director de l'Oficina de Lluita contra el Frau, Juan Grangel Vicente en el programa "Informe Setmanal" de RTVE

21/11/2018  -  RTVE

Ver enlace externo a videoDirector de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude - Juan Grangel Vicente-El programa "Informe Setmanal" de Ràdio Televisió Espanyola del passat dissabte dia 17, va emetre un reportatge titulat "FALSOS AUTÒNOMS" sobre un abús que precariza l'ocupació, perjudica a les empreses que sí compleixen les seues obligacions legals i suposa un frau per a la Hisenda pública; els reporters d'aquest programa van entrevistar a empresaris, advocats i falsos autònoms, a més del Director de l'Oficina Nacional de Lluita Contra el Frau, Juan Grangel Vicente.

S'ofereix enllaç a aquest reportatge la durada del qual és de 9 minuts 15 segons (intervenció de Juan Grangel a partir del minut 7.58'').NOTÍCIA D'INTERES
Inauguració del Curs selectiu corresponent a la convocatòria d'INSPECTORS 2017

21/11/2018  -  OE ITSS

Inspectores 2017 Inaguración Curso Escuela ITSS
(hacer clic sobre imagen para ver ampliada)

El dia 20 de novembre, la Directora General de l'Organisme Estatal de la ITSS, va inaugurar el curs selectiu corresponent a la convocatòria efectuada per la Resolució de 3 d'octubre de 2017, de la Sotssecretaria, per a ingrés, pel sistema general d'accés lliure i promoció interna, en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social. A la inauguració van assistir els Presidents i Secretaris titulars i suplents d'aquest procés de selecció.

El curs constitueix la segona part del procés selectiu per a l'accés a aquest cos de funcionaris, es desenvoluparà fins a l'1 de febrer de 2018, en les instal·lacions de l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.Què fem > Estadístiques

13/11/2018  -  OE ITSS

Informe Anual ITSS - Año 2017La Inspecció de Treball i Seguretat Social- està obligada, per raons legals o exigències de gestió, a elaborar tres memòries o informes; la regulada en els articles 20 i 21 del Conveni 81 i articles 26 i 27 del Conveni 129 de l'OIT; l'establida en els acords i programes del Comitè d'Alts Responsables de la Inspecció (SLIC) de la Unió Europea, i la corresponent al Pla Integrat d'actuació aprovat per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

El Icono pdfInforme anual correspondiente al año 2017 que es presenta, s'ha elaborat tenint en compte els requisits de les tres instàncies assenyalades, així com els suggeriments i observacions rebudes sobre les dels anys anteriors.

S'ha intentat proporcionar en aquest informe, informació sobre l'evolució de nombrosos indicadors, que ajuden a comprendre els canvis que es vénen produint en l'activitat i resultats de la Inspecció. En el mateix es pretén reflectir i fer-se ressò, no solament del conjunt de les activitats del Sistema de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sinó també deixar constància d'aquelles iniciatives i mesures de modernització i reforma empreses durant l'exercici, presentant una imatge integrada del conjunt de l'actuació.Notícia d'interès
Inauguració en l'Escola de la ITSS del curs selectiu per als Sotsinspectors d'Ocupació i S. S. - Convocatòria 2017

13/11/2018  -  Escola ITSS

Inauguración Curso selectivo (12-11-2018) Escuela ITSS - Madrid

(ver imagen ampliada)

Dilluns passat dia 12 de novembre, la Directora de l'Organisme Estatal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, María Soledad Serrano Ponz, va inaugurar el curs selectiu corresponent a la convocatòria efectuada per Resolució de la Sotssecretaria d'Ocupació i S. S., de 3 d'octubre de 2017, per a ingrés en el Cos de Sotsinspectors Laborals, Escala d'Ocupació i Seguretat Social.

L'esmentat curs, que constitueix la segona part del procés selectiu per a l'accés a aquest cos de funcionaris, tindrà una durada de dos mesos i mitjà, i es desenvoluparà íntegrament en les instal·lacions de l'Escola de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.NOTÍCIA DESTACADA

11/10/2018  -  OEITSS

Plenario_Slic
(Ver imagen ampliada)

Els passats 8 i 9 d'octubre de 2018, es va celebrar a Viena (Àustria), la setantena cinquena reunió del plenari del SLIC / CARIT.

El Comitè d'Alts Responsables de la Inspecció de Treball (CARIT; SLIC en el seu acrònim anglés, Sènior Labour Inspectors Committe), és un òrgan assessor de la Comissió Europea en matèries de seguretat i salut en el treball, creat mitjançant Decisió 95/319 de 12 de juliol de 1995, norma que va donar rang legal a un grup de funcionaris d'alt nivell de les inspeccions de treball europees que va operar de forma informal i irregular des de 1982.

En aquesta setantena cinquena reunió es van presentar guies orientatives preparades pels diferents Grups de Treball dirigides als inspectors de treball a nivell de la Unió Europeu, respecte de les següents matèries: riscos psicosocials, trastorns musculo esquelètics, riscos per a la salut derivats dels fums de soldadura i modificacions de maquinària amb i sense marcat CE. Així mateix, es van tractar qüestions en relació amb treballadors desplaçats (Grup de Treball Cross 2013 Border Enforcement) i les avaluacions dutes a terme en 2017 als sistemes d'inspecció de treball d'Alemanya i Irlanda.Noticia destacada

01/08/2018  -  OAITSS

Puesta en marcha del Plan Director por un trabajo dignoIcono explorerVer Noticia 1-8-2018
Gabinete de Prensa - Mitramiss
"Envío de cartas a empresas presuntamente incumplidoras"

Ver video (hacer clic sobre imagen)
El Consejo de Ministros del pasado viernes día 27, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, aprobó el Icono pdfPlan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, (publicado en el BOE del sábado día 28) cuyo objetivo es luchar contra la precariedad y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo. “En definitiva lo que pretende este Plan, según ha destacado la ministra, es recuperar los derechos laborales perdidos por los trabajadores en los años de crisis económica”.

VER VIDEO (hacer clic sobre imagen) - Intervención Ministra de Trabajo (27-7-2018)

Icono explorerVer NOTICIA (Gabinete de Prensa MITRAMISS)NUEVOS VIDEOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Enlace a video "Incendio en polideportivo"         Nuevos videos      Enlace a video "Vuelco de tractor"

(Ver apartado con todos los videos incluidos)Información de interés
Programa sobre Administración e Inspección del Trabajo - Organización Internacional del Trabajo

Organización Internacional del TrabajoEn el curso de los últimos años la administración y la Inspección del Trabajo han venido generando un interés creciente tanto a escala nacional como internacional. Esto parte de la conciencia que han tomado los gobiernos de que en un mundo globalizado la administración del trabajo se transformó en un actor clave en la elaboración e implementación de las políticas económicas y sociales.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administración e Inspección del Trabajo (LAB/ADMIN) tiene como objetivo ayudar a los responsables de la OIT en la promoción del trabajo decente a través del fortalecimiento del mecanismo de administración del trabajo, incluida la Inspección del Trabajo, y hacerlos más eficaces (Ver enlaces y recursos de interés - OIT). Aviso - Traducció

Aviso... En la traducció dels continguts
d'aquesta Web, s'ha utilitzat
un traductor automàtic


Trámites y gestiones

Acceso a la Sede electrónica del Ministerio de Trabajo
(hacer clic sobre imagen)

Realice
sus trámites
y gestiones
vía electrónica

TRÁMITES INSPECCIÓN
-Sede electrónica-


INFORMACIÓ CONVOCATÒRIES OPOSICIONS ITSS

Última hora
    (hacer clic sobre la imagen)

Últimos documentos incluidos
(10-4-2019) Destacado...


INFORMACIÓN ÚTIL

Información de utilidad... (MITRAMISS)
(hacer clic sobre imagen)
INFORMACIÓN MITRAMISS


ORGANISME ESTATAL ITSS

Ir a información...
(hacer clic sobre imagen)


Buzón de la Inspección de Trabajo y S.S. ¡colabora!

Acceso al Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social


FULLETS INFORMATIUS OPOSICIÓNS ITSS

Consultar tríptico informativo

Consultar tríptico informativo


CAMPANYA EUROPEA ITSS

Acceder a toda la información de la Campaña...


ESCOLA ITSS

Apartado "Videos accidentes de trabajo"

escuela destacado 


Informació i Atenció Administrativa - MEYSS

Información y atención administrativa - MEYSS


Serveis al ciutadà

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Portals SEGURETAT I SALUT LABORAL - INSSBT

Accede a los portales temáticos INSHT


Programa d'interès

Logotipo PREVEA


Queixes i Suggeriments MEySS

Adjudica- Veure Informació

- Formulari Queixes