Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Texto no traducidoInspección de Trabajo y Seguridad Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Ongi etorri Lanaren Ikuskapenaren Webera eta S.S.

  Azpimarratzen dugu:

Contenidos destacados

Ir a "¿Dónde estamos?"        Ir a "¿Cómo denunciar?"        Ir a "Formularios denuncia"

Contenidos destacadosGurekin lan egiten du > Deialdiak

16/10/2018  -  BOE

Asteartea gaur Estatuko Aldizkari Ofiziala 16a, departamentuaren Idazkariordetzaren Erabakia argitaratu du, argitaratzen denagatikIcono pdfRelación de aprobados de la fase de oposición sarrera-hautatze-probetako, sarbide libreko sistema orokorragatik eta sustapenagatik sartzen du, Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskatzaileetako Goiko Gorputzean, 2017ko urriaren 3ko Erabakiak deituta.

Onartutako oposiziogileek aurkeztu behar izango dute edo arindu, Erabakian esaten diren dokumentuak 17a bihar zenbatzeko 20 egun balioduneko epean.BERRI NABARIA

11/10/2018  -  OEITSS

Plenario_Slic
(Ver imagen ampliada)

Azken 8ak eta 2018ko urriaren 9a ospatu zen, SLIC / CARITa osoko bilkuraren hirurogeita hamabosgarren bilera, Vienan (Austrian).

Lan-Ikuskapeneko Arduradun Altuko Batzordea (CARIT-a; Bere Ingalaterrako akronimoko SLIC-a, Labour Inspectors Committe Seniorra), segurtasuneko eta lanean osasuneko, 1995eko uztailaren 12ko 95/319 Erabakiren bitartez sortuta ko, materietako Europako Batzordearen organo aholkularia lan-ikuskapenen goi-mailako funtzionarioetako talde batentzako legezko mailak operatu zituen europarrak eman zituen araua da 1982tiko era informal eta irregularrean.

Hirurogeita hamabosgarren bilera honetan izan ziren Lantalde desberdinek prestatutako lan-ikuskatzaileei Europarra Bat-Egite mailan, hurrengo materiei buruz, zuzendutako gidari orientagarriak: arrisku psikosozialak, gorabeherak musculo naiz eskeletikoak, osasunerako soldadura-keetatik ondorioztatutako arriskuak eta EE markatzearekin eta EE markatzerik gabeko makineria aldaketak. Halaber, kontuak mugitutako langileei dagokienez tratatu ziren (Krosa Lantaldea – Border Enforcement) eta 2017an burututako Alemaniako eta Irlandako lan ikuskapen sistemetarako ebaluazioak.Berri nabaria

08/10/2018  -  Prentsa Kabinetea - MITRAMISS-a

Laneko, Migrazioetako eta Gizarte-Segurantzako, Magdalena Valerio-ko, ministroak 5aren Ministro-Kontseiluaren bileran aurkeztu du, Lan Duinagatiko Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapenak burututako 2018-2020 Plan Gidatzailearen egite egoeraren gaineko lehen Txostena.ESTATUKO ORGANISMOA LAN-IKUSKAPENA ETA JAUNA.

03/10/2018  -  Idazkaritza Orokorra ENTZUN EZAZU ITSS-a

Ver imagen
(Ver imagen ampliada)

Joan den 2018ko irailaren 27an izan zen Ikuskapena Laneko Estatuko Organismoko eta Gizarte-Segurantzako, Administrazio Publikoen (AGE eta Autonomia-Erkidego) eta solaskide sozialen parte-hartze instituzionaleko organoko, Aholku Orokorra. Aholku Orokorra dago AGE-ko 4 ordezkarik, CCAA-etako 4tako, antolaketa sindikal adierazgarrienetako eta enpresa-antolaketa adierazgarrienen 8tako 8tako, integratuta, eta Estatuko Organismoaren Zuzendariak, María Soledad Serrano Ponz-en, buru izanda dago. -Berri betea ikustea: "Gehiago ikustea"-24/09/2018  -  BOE

Astelehena gaur Estatuko Aldizkari Ofiziala irailaren 24a, argitaratu du Icono pdfOrden TMS/973/2018, Organismo Autonomoaren Aholku Orokorraren kideak Estatuko Organismoa Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapena izendatzen dutenagatik, irailaren 20ko. Oraingo Aginduak Administrazioaren irudikapeneko kide guztiak (bai titular bai ordezko) izendatzen ditu Egoerako, Autonomia-Erkidegoetako eta enpresa eta sindikalak antolaketa adierazgarriagoetako Jenerala.

Agindua Estatuko Aldizkari Ofizialeko bere argitalpeneko egun berean indarrean sartzen da.Ikuskapena Laneko Estatuko Organismoaren Artezkaritza-Kontseilua Izanda eta jauna. Magdalena Valerio Ministroaren parte-hartzearekin

20/09/2018  -  Prentsa Kabinetea - MITRAMISS

Constitución del Consejo Rector ITSS
(Ver fotografía ampliada)


Laneko, Migrazioetako eta Gizarte-Segurantzako, Magdalena Valerio-ko, ministroak gaur buru izan du Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapena Estatuko Organismoaren Artezkaritza-Kontseiluaren konstituzioaren. Egintzak Ministerioko, Autonomia-Erkidego-Kontseilarietako, eta autoritateetako Idazkariordearen presentzia Egoeraren Administrazio Orokorraren bai autonomietako bakoitza hainbeste izan du.

 Icono Internet ExplorerVer noticia completa18/09/2018  -  BOE

Asteartea gaur Estatuko Aldizkari Ofiziala irailaren 18a, argitaratu du Icono pdfOrden TMS/955/2018, Organismoa Estatuko Organismo Autonomoaren Artezkaritza-Kontseiluaren kideak Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapena izendatzen dutenagatik, irailaren 17ko. Oraingo Aginduak izendatzen ditu Autonomia-Erkidegoen eta Egoeraren Administrazio Orokorraren irudikapeneko kide guztiak (bai titular bai ordezko)..

Agindua Estatuko Aldizkari Ofizialeko bere argitalpeneko egun berean indarrean sartzen da.ITSS-a hautatze-prozesuak

10/09/2018  -  ITSS-a Eskola

Lan-Ikuskapeneko Eskola eta jauna, igorri ditu hautatze-prozesuei buruzko hautatze-ikastaroen hasierari dagokionez eransten diren nota Informatzaileak (deialdiak 2017) Lan-Ikuskatzaileetako Goiko Gorputzeko sarrerarako eta jauna. eta Azpiikuskatzaile Laboraleko (Eskala Enplegua eta jauna):

Icono PDF INSPECTORES 2017 - Nota informativa inicio Curso Selectivo Escuela ITSS Destacado...
Icono PDF SUBINSPECTORES 2017 (Escala Empleo y S.S.) - Nota inform. inicio Curso Selectivo Escuela ITSS Destacado...Noticia destacada
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social impulsa las actuaciones del Plan Director por un Trabajo Digno en la segunda quincena de agosto

23/08/2018  -  MITRAMISS

Destacado...La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, órgano dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, continúa intensificando las actuaciones del Plan Director por un Trabajo Digno (2018-2020) durante la segunda quincena de agosto.

Gracias a esta medida se ha detectado, a través de la Herramienta de lucha contra el Fraude y los correspondientes cruces de datos, que un relevante número de empresas incumplen presuntamente el plazo de contratación eventual de 12 meses en un período de 18. A este respecto se han remitido los días 13 y 14 de agosto 22.000 nuevas comunicaciones a empresas (.../...).

ExplorerVer noticia completa - Gabinete de Prensa MITRAMISS (22-8-2018)Normativa de interés
Modificado el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la S.S. (RD 84/1996)

06/08/2018  -  BOE

El Boletín Oficial del Estado del sábado día 4 de agosto, ha publicado el Icono pdfReal Decreto 997/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.

Mediante este real decreto se procede a reformar los artículos 31 y 35 del citado reglamento general:

Destacado... En el artículo 31 se modifica su apartado 3, actualizando su redacción y añadiéndole un nuevo párrafo segundo, en el que se preve que la solicitud y la emisión de informes por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, actualmente potestativa a efectos de la tramitación y resolución de las altas, bajas y variaciones de datos, resultará preceptiva para la resolución de aquellas solicitudes de baja que se formulen tras haberse practicado altas de oficio, respecto a los mismos trabajadores, a instancia de dicho organismo estatal.

Destacado... En el artículo 35 se modifica su apartado 7, al objeto de establecer que no producirán efectos ni extinguirán la obligación de cotizar aquellas bajas y variaciones de datos formuladas por las empresas y, en su caso, por los trabajadores cuando afecten a los periodos comprendidos en las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que motiven la tramitación de procedimientos de alta y variación de datos de oficio, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto a los mismos trabajadores afectados por aquellas.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.Gurekin lan egiten du > Deialdiak

03/08/2018  -  BOE

Procesos selectivos ITSSOstirala gaur Estatuko Aldizkari Ofiziala 3a, Idazkariordetzaren Erabakia argitaratu du, iragartzen denagatik Icono pdfRelación de aprobados en la fase de oposición hautatze-prozesuko, sarrerarako sarbide libreko sistema orokorragatik eta sustapenagatik sartzen du, 2017ko urriaren 3ko Erabakiagatik deitutako Azpiikuskatzaile Laboraleko Gorputzean, Enpleguko eta Gizarte-Segurantzako Eskalan.

Onartutako oposiziogileek aurkeztu behar izango dute edo, 20 egun balioduneko epean, arindu irailaren 3a, Erabakian seinalatzen diren dokumentuak, egunetik kontatzera.Trabaja con nosotros

01/08/2018  -  BOE

Oferta de Empleo PúblicoEl Boletín Oficial del Estado del martes día 31 de julio, ha publicado el Real Decreto 955/2018, por el que se aprueba la:Icono pdfOferta de Empleo Público correspondiente al año 2018;

Se informa que el número total de plazas a convocar corresponden tanto al RD 955/2018 (ya mencionado), como a la Oferta extraordinaria del Real Decreto Ley 13/2017, de 7 de julio, para el año 2018

-Ver enlace a: TRABAJA CON NOSOTROS > QUÉ OFRECEMOS

INSPECTORES DE TRABAJO Y S.S. - TOTAL = 100 PLAZAS
-Turno libre: 90 plazas
-Turno promoción interna: 10 plazas

SUBINSPECTORES LABORALES (Escala Empleo y S.S.) - TOTAL = 120 PLAZAS
-Turno libre: 110 plazas
-Turno Promoción interna: 10

SUBINSPECTORES LABORALES (Escala Seguridad y Salud Laboral) - TOTAL = 120 PLAZAS
-Turno libre: 120DOCUMENTO DE INTERÉS
Convenio de colaboración entre la Tesorería General de la S.S. y el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social

01/08/2018  -  BOE

 ITSStgssEl Boletín Oficial del Estado de 31 de Julio de 2018 ha publicado la resolución de 26 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia elDocumentoConvenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a través del que se fija el marco de relaciones para intensificar y hacer más eficaz la colaboración recíproca entre la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Ir a noticia (incluye video)
(hacer clic sobre imagen)

VER NOTICIA GABINETE DE PRENSA MITRAMISS (1-8-2018)Noticia destacada

01/08/2018  -  OAITSS

Puesta en marcha del Plan Director por un trabajo dignoIcono explorerVer Noticia 1-8-2018
Gabinete de Prensa - Mitramiss
"Envío de cartas a empresas presuntamente incumplidoras"

Ver video (hacer clic sobre imagen)
El Consejo de Ministros del pasado viernes día 27, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, aprobó el Icono pdfPlan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, (publicado en el BOE del sábado día 28) cuyo objetivo es luchar contra la precariedad y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo. “En definitiva lo que pretende este Plan, según ha destacado la ministra, es recuperar los derechos laborales perdidos por los trabajadores en los años de crisis económica”.

VER VIDEO (hacer clic sobre imagen) - Intervención Ministra de Trabajo (27-7-2018)

Icono explorerVer NOTICIA (Gabinete de Prensa MITRAMISS)DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS
Firmado el Convenio de colaboración entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL y la Comunidad Autónoma de las ISLAS CANARIAS

30/07/2018  -  OAITSS

 Firma Convenio ITSS - Canarias
(Ver fotografía ampliada)

ITSS

Gobierno de CanariasEl pasado jueves día 26 de julio, la Directora del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social Doña Soledad Serrano Ponz, firmó el PdfConvenio de Cooperación con la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de Lucha contra el Fraude, Trabajo no Declarado, Empleo Irregular, Fraude a la Seguridad Social y Formación Profesional para el Empleo (publicado en el BOE del 14-8-2018); por parte del Gobierno Canario, rubricó el Convenio la Consejera de Empleo Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias Doña Cristina Valido García. Próximamente dicho Convenio será publicado en el Boletín Oficial del Estado.ESTADISTICA INFORMACION-a
Populazio Aktiboko Galdeketaren (EPA-ren) datuak argitaratuta 2018ko 2. Hiruhilekoa

26/07/2018  -  I.N.E.

Populazio Aktiboko Galdeketaren (EPA-ren) datuak argitaratuta 2018ko 2. Hiruhilekoa

Estadisticas EpaDocumento EPADatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) 2º Trimestre de 2018ESTATUKO ORGANISMOA LAN-IKUSKAPENA ETA JAUNA.

17/07/2018  -  BOE

Administración electrónicaTalde guztiaren ezaguera orokorrerako informatzen da, asteartea gaur Estatuko Aldizkari Ofiziala uztailaren 17a argitaratu duIcono pdfResolución de 10 de julio de 2018, Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapena Estatuko Organismoaren, O.A., organismoaren kalifikatutako Zigilu elektronikoa sinesten duenagatik.

Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapeneko Kalifikatutako Zigilu Elektronikoa erabili ahal izango da identifikaziorako eta Erabakiaren hirugarren atalean seinalatutako automatizatutako jokaera administratiboetako konpetentziaren ariketaren autentifikaziorako.GUREKIN lan egiten DU >DEIALDIAK

26/06/2018  -  Auzitegi calificadora

Oposiciones SubinspectoresPlika-hasiera saioa Azpiikuskatzaile Laboraleko Gorputzeko sarrerarako (Enplegua eta Gizarte-Segurantza igotzen ditu) hautatze-prozesuari buruzko Auzitegi calificadoraren aldetik ospatuta (Erabakia 3-10-2017), honek komunikatzen du Documento BOELISTADO DE APROBADOS hautatze-prozesu honen hirugarren ariketari buruzkoak.ITSS-a AKORDIOAK

26/06/2018  -  BOE

Convenio de Colaboración Asteartea gaur Estatuko Aldizkari Ofiziala ekainaren 26a, argitaratu du 2018ko, Idazkaritza Orokor Teknikoko, ekainaren 11ko Erabakia argitaratzen denagatik:

Icono pdf Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Icono pdfConvenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Convenios orainaldietan bi urteko iraupena izango du eraginkortasuna lortzen duen unetik Aurrera.ITSS-a AKORDIOAK
Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapenari esleitutako amaiera publikoen lorpenerako lankidetzaren garapen eraginkorrerako, Gehiengo Valentziarrarekiko kolaborazioko hitzarmena.

15/06/2018  -  BOE

Ostirala gaur Estatuko Aldizkari Ofiziala maiatzaren 15a, argitaratu du 2018ko, Idazkaritza Orokor Teknikoko, ekainaren 1eko Erabakia argitaratzen denagatikIcono pdfConvenio con la Generalidad Valenciana, para el desarrollo efectivo de la cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social..

Oraingo Hitzarmenak bi urteko iraupena izango du eraginkortasuna lortzen duen unetik aurrera.
 Trabaja con nosotros > Convocatorias

21/05/2018  -  Tribunal calificador

Relación de aprobados...Una vez celebrada en el día de hoy la sesión de apertura de plicas, el Tribunal calificador correspondiente al proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Subinspectores Laborales de Seguridad y Salud Laboral (convocado por Resolución de la Subsecretaría de Empleo y S.S. de 3 de octubre de 2017), ha hecho pública la Icono pdfRelación de aprobados en el segundo ejercicio.

A su vez se informa que la realización del tercer ejercicio se celebrará el próximo día 2 de junio de 2018, a las 9. 30 h. en el Centro de Formación Interna del Servicio Público de Empleo Estatal - Santamarca, situado en la calle Costa Rica, 30 de Madrid (Ver localización)ITSS-a Akordioak
Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapenarekiko lankidetza antolatzeko, Andaluziako CCAA-rekiko hitzarmena

21/05/2018  -  BOE

Convenio...Astelehena gaur Estatuko Aldizkari Ofiziala maiatzaren 21a, argitaratu du 2018ko, Idazkaritza Orokor Teknikoko, maiatzaren 8ko Erabakia iragartzen denagatikIcono pdfConvenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, bi administrazio publikoen arteko lankidetza Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapena kargua utzitako zerbitzu publikoaren garapen onenerako antolatzeko.

Oraingo Hitzarmenak bi urteko iraupena izango du eraginkortasuna lortzen duen unetik Aurrera.
 Kolaborazio instituzionala

03/05/2018  -  BOE

Maiatzaren 3, osteguna Boletín Oficial De El Estado, argitaratu duIcono pdfResolución 2018ko apirilaren 23ko, Idazkaritza Orokor teknikoaren, Kantabriako Autonomia erkidegoarekin kolaborazioaren Convenio argitaratzen duen, hasieretako elkarrekiko kolaborazioaren eta lankidetzarentzat bukaera publiko esleitu lorpenarentzat Inspección De Trabajori eta Gizarte segurantzarentzat garapen eraginkorrarentzat.Atal berria

Campaña EuropeaLan-Ikuskapenaren Zuzendaritza Nagusia eta jauna. sorrera egoki kontuan hartu du, bateko, webgune honetan NUEVA SECCIÓN INFORMATIVA 2017/2018 urteetarako Ikuskapeneko Europako Kanpainarekin erlazionatuta, Europar Batasuneko SLIC-ak (Lan-Ikuskapenetako Arduradun Altuko Batzordeak) hitzartuta eta “Segurtasunean eta Aldi Baterako Laneko Enpresetako aldi baterako langileen Osasunean” zentratuko den.

Europako Kanpaina honek helburu bezala ditu kontrola eta segurtasuneko eta uzteko ETT-ek kontratatutako EU batera, baita ere ETT baten bidez zeinen jarduera Europar Batasuneko beste Estatu Kide batean gara dadin enpresa erabiltzaileetara mugitzen diren langileengan aldi baterako langileen osasuneko sustapena.

Guzti interesatu hura, dokumentazio desberdina kontsulta dezake (triptiko Informatzaileak, interes loturak, berriak, etab...). Berriz informatzen da atala handitzen joango dela Kanpainak aurrera egin ahala sortzen ari diren dokumentu desberdinez.NUEVOS VIDEOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Enlace a video "Incendio en polideportivo"         Nuevos videos      Enlace a video "Vuelco de tractor"

(Ver apartado con todos los videos incluidos)Lucha contra el fraude laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspección de Trabajo y S.S. en el ejercicio de sus funciones, planifica sus actuaciones con el objetivo de conseguir el cumplimiento de la normativa laboral y evitar en lo posible las irregularidades laborales.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstante para una mejor identificación de las mismas,el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pone a disposición de todos los ciudadanos un "BUZÓN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE LABORAL" donde todo aquel conocedor de algún incumplimiento de la normativa ya sea laboral, de Seguridad Social o de Prevención de Riesgos, puede ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), cumplimentando el formulario creado al efecto.Información de interés
Programa sobre Administración e Inspección del Trabajo - Organización Internacional del Trabajo

Organización Internacional del TrabajoEn el curso de los últimos años la administración y la Inspección del Trabajo han venido generando un interés creciente tanto a escala nacional como internacional. Esto parte de la conciencia que han tomado los gobiernos de que en un mundo globalizado la administración del trabajo se transformó en un actor clave en la elaboración e implementación de las políticas económicas y sociales.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administración e Inspección del Trabajo (LAB/ADMIN) tiene como objetivo ayudar a los responsables de la OIT en la promoción del trabajo decente a través del fortalecimiento del mecanismo de administración del trabajo, incluida la Inspección del Trabajo, y hacerlos más eficaces (Ver enlaces y recursos de interés - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuía de recursos sobre la Inspección del Trabajo
Icono Explorer - Enlace InternetPerfiles Nacionales de Inspección del Trabajo
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnósticos de país sobre la situación de la Inspección del Trabajo
Icono Explorer - Enlace InternetInspección del Trabajo en China: "La Administración en Redes Gemelas"
Icono Explorer - Enlace InternetSanciones de la Inspección del Trabajo: Legislación y práctica de los sistemas nacionales de I.T.Utilidad > Seguridad social
Web de la Seguridad Social: Enlace a "Preguntas frecuentes"

Logo Seguridad SocialPor considerarlo de interés, a continuación se ofrece un enlace a la WEB de la Seguridad Social, en concreto a un bloque de respuestas a aquellas consultas más frecuentes referidas a las competencias de dicho Organismo, que están clasificadas en diferentes secciones para facilitar su búsqueda.

-Enlace externo: Web de la Seguridad Social - Preguntas FrecuentesAbisua - Itzulpena

Aviso... Web honen edukien
itzulpenean, itzultzaile
automatikoa erabili da


Trámites y gestiones

Acceso a la Sede electrónica del Ministerio de Trabajo
Realice
sus trámites
y gestiones
vía electrónica


ESTATUKO AGENTZIA ITSS

Ir a información...
(hacer clic sobre imagen)


Buzón de la Inspección de Trabajo y S.S. ¡colabora!

Acceso al Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social


INFORMAZIOA ESKUBIDEAK ITSS

Última hora
    (hacer clic sobre la imagen)

Últimos documentos incluidos
(16-10-2018) Destacado...


BAZKIDE INFORMATIKOAK ITSS

Consultar tríptico informativo

Consultar tríptico informativo


KANPAINA ITSS-a EUROPARRA

Acceder a toda la información de la Campaña...


ESKOLA ITSS

Apartado "Videos accidentes de trabajo"

escuela destacado 


Informazioa eta Arreta Administratiboa - MEYSS-a

Información y atención administrativa - MEYSS


Herritarrari zerbitzuak

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


SEGURTASUNA Atariak Y OSASUNA LABORALA - INSSBT

Accede a los portales temáticos INSHT


Interesaren Programa

Logotipo PREVEA


Kexak eta Sugerencias MEySS

Adjudica- Informazioa ikusi

- Kexen inprimakia