Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Texto no traducidoInspección de Trabajo y Seguridad Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Ongi etorri Lanaren Ikuskapenaren Webera eta S.S.

  Azpimarratzen dugu:

Contenidos destacados

Ir a "¿Dónde estamos?"        Ir a "¿Cómo denunciar?"        Ir a "Formularios denuncia"

Contenidos destacadosEvento de interés
ESCUELA ITSS - Celebrada la Jornada conmemorativa de los 40 años de vigencia de la Constitución Española

11/12/2018  -  Escuela ITSS

 Ir a fotografía ampliada...
(Ver imagen ampliada - Hacer clic sobre imagen)

Jornada - Escuela ITSS - 10 de diciembreEl lunes día 10 de diciembre tuvo lugar en la Escuela de la Inspección, la Jornada conmemorativa de los 40 años de vigencia de nuestra Constitución.

La misma fue una oportunidad para rememorar la transformación que representó en el momento de su aprobación, y para revisar la situación socio laboral originada a partir de su promulgación.
 

Icono pddfPROGRAMA DE LA JORNADA (10-12-2018)

Ver material gráfico de la Jornada:

 
Descargar... Ver imagen 1     Descargar... Ver imagen 2     Descargar... Ver imagen 3     Descargar... Ver imagen 4GUREKIN lan egiten DU > DEIALDIAK

04/12/2018  -  Auzitegi calificadora

Procesos selectivos ITSSPlika-hasiera saioa gaurko egunean ospatuta, hautatze-prozesuko Auzitegi calificadora Azpiikuskatzaile Laboraleko Gorputzean (Segurtasuneko eta Osasun Laboraleko Eskalan) sarrerarako, Enplegu-Ministerioaren Idazkariordearen Erabakiak eta (9-10-2017ko BOE) Gizarte-Segurantzak (gaurko Lan, Migrazio eta Gizarte-Segurantza) deituta, publiko egin ditu nahiko-erlazioa eta hautatze-ikastaroko faseari buruzko kalifikazioak.

Icono pdfRelación de aprobados correspondientes a la fase del curso selectivo(Aurrerapena) berri nabaria
Lan-Ikuskatzaile berrientzako diploma ematea eta jauna. (2016 deialdia) Laneko, Migrazioetako eta Gizarte-Segurantzako Ministroaren asistentziarekin

22/11/2018  -  OE ITSS

 Entrega de diplomas
(ver imagen ampliada
)

Gaurko egunean Lan-Ikuskatzaileentzako diploma ematea ospatu da Lan Ministerioaren egoitza zentralean, Migrazio eta Madrileko Gizarte-Segurantza, eta jauna. 2016aren deialdiari buruzko LXI. sustapenaren.

Ministroak, Magdalena Valerio Cordero-k, departamentuaren Idazkariordeak lagundu dionak, egintzaren buru izan du Estatuko Organismoaren Zuzendaria ITSS-a, Idazkari Nagusi Teknikoagatik eta Ministroaren Kabinetearen Nagusiagatik bezala horrela.

Ver material gráfico (selección): Descargar... Imagen 1   Descargar... Imagen 2   Descargar... Imagen 3ITSS-a Eskola
Eguna "Administrazio Publikoaren eta izaera pertsonaleko datu-babesaren" gainean ospatuta

22/11/2018  -  ITSS-a Eskola

Jornada de Protección de datos
(ver imagen ampliada)

Azaroaren 21ean gertatu zen Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapen Eskolan “Administrazio Publikoa eta Datuen Babesa Izaera Pertsonalekoen” gaineko Egunean. Estatuko Organismoaren Zuzendari Nagusiak Eguna inauguratu zuen ITSS-a eta Datu-Babeseko Espainiako Agentziaren Zuzendaria.

Egunean zehar Zerga Agentziako datuen, Gizarte-Segurantzaren eta Justizia-Administrazioaren tratamenduaren arduradunak diren ordezkariek nola dagoen izaera pertsonaleko datuen tratamendua bere antolaketan ezarrita azaldu zuten. Ondoren erakutsi zuten Estatuko Organismoaren Zuzendaritza Nagusiaren erronkak ITSS-a materia honetan, Ikuskatzailearen ikuspuntutiko gaiaren ikuspegia/edo Azpiikuskatzailea/jardulearengana, eta gure jokaerarekiko erlazionatutako suposizioetako Datu-Babeseko Espainiako Agentziaren esperientziara.

Egunaren ospakizuna Senatuan onartu den egunarekin bat etorri zen, Lege Organiko berria Babesa Datu Pertsonaletako eta Eskubide Digitalen Bermeko. Eguna ondorioztatu zuen gaiaren gaineko eztabaida interesgarriarekin.

 Ver material gráfico: Descargar... Imagen 1   Descargar... Imagen 2   Descargar... Imagen 3Erreportaje bideoa
Iruzurraren kontrako Borroka Bulegoko Zuzendariaren Esku-Hartzea, programan Juan Grangel Vicente-k "Asterokoa" RTVE-aren gainean Informa dezan

21/11/2018  -  RTVE

Ver enlace externo a videoDirector de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude - Juan Grangel Vicente-Programa Irrati Telebistaren gainean "informa dezan Asterokoa" Espainiakoa joan den larunbateko 17a, igorri zuen enplegua larri bihurtzen den, bai bere legezko betebeharrak betetzen duten enpresei kaltetzen dien eta iruzurra Herri-Ogasunerako ekartzen duen gehiegizko erabileraren gainean izenburua izandako "AUTONOMO FALTSUAK" erreportaje bat; aipaturiko programako erreportariek enpresariak elkarrizketatu zituzten, alde eginda eta autonomo faltsuak, gainera Borroka Aurkakoko Nazio-Bulegoko Zuzendariari Iruzurra, Juan Grangel Vicente.

Eskaintzen da zeinen iraupena 9 minutuko 15 segundo den aipaturiko erreportajerako lotura (7.58 minututik aurrera Juan Grangel-en esku-hartzea ''').INTERES-BERRIA
2017 IKUSKATZAILE-deialdiari buruzko hautatze-Ikastaroaren inaugurazioa

21/11/2018  -  OE ITSS

Inspectores 2017 Inaguración Curso Escuela ITSS
(hacer clic sobre imagen para ver ampliada)

Azaroaren 20an, ITSS-aren Estatuko Organismoaren Zuzendari Nagusiak, inauguratu zuen 2017ko, sarrerarako, sarbide libreko sistema orokorragatik eta, Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskatzaileetako Goiko Gorputzean, barneko sustapenagatik Idazkariordetzako, urriaren 3ko Erabakiak egindako deialdiari buruzko hautatze-ikastaroa. Inauguraziora Lehendakariak eta hautapen-prozesu honetako ordezko Idazkari titularrak joan ziren.

Ikastaroa da hautatze-prozesuaren bigarren partea funtzionarioen kidego honetarako sarbiderako, garatuko da, Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapeneko Eskolaren instalazioetan, 2018ko otsailaren 1era arte.Zer egiten dugun > Estatistikak

13/11/2018  -  OE ITSS

Informe Anual ITSS - Año 2017Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapena- dago, legezko arrazoiek edo kudeaketa-eskaerek, hiru memoria edo txostenak lantzera behartuta; 81 Hitzarmeneko 20 eta 21 artikuluetan araututakoa eta OIT-aren 129 Hitzarmeneko 26 eta 27 artikulu; akordioetan ezarritakoa eta Batzordearen programak Europar Batasuneko Ikuskapeneko (SLIC-etako), eta Bertakotutako Enpleguko eta Gai Laboraletako Konferentzia Sektorialak onartutako jokaerako Planari buruzko Arduradun Altuko.

El Icono pdfInforme anual correspondiente al año 2017 aurkezten dela, seinalatutako hiru eskarien, baita ere iradokizunen baldintzak eta aurreko urteetakoen gainean jasotako behaketak kontuan hartuz landu du.

Saiatu da jardueran produzituz datozen aldaketak eta Ikuskapenaren emaitzak ulertzen laguntzen duten txosten honetan, adierazle ugariko bilakaeraren gaineko informazioan, ematen. Berean nahi du islatzea eta, ez soilik Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapenaren Sistemaren jardueretako taldearen, oihartzuna egitea, baizik eta ekimen haien iraunkortasuna eta modernizazio-neurriak eta erreforma ariketan zehar hasitakoak ere uztea, bertakotutako irudi bat aurkeztuz jokaeraren taldeko.Interes-berria
Enplegu-Azpiikuskatzaileentzako hautatze-ikastaroko ITSS-eko Eskolako inaugurazioa eta jauna. - 2017 deialdia

13/11/2018  -  Escuela ITSS

Inauguración Curso selectivo (12-11-2018) Escuela ITSS - Madrid

(ver imagen ampliada)

Joan den astelehenean azaroaren 12a, Organismoaren Zuzendaria Estatukoa Lan-Ikuskapeneko eta Gizarte-Segurantzak, María Soledad Serrano Ponz-ek, inauguratu zituen Enplegu-Idazkariordetzaren Erabakiak egindako deialdiari buruzko hautatze-ikastaroa eta, Azpiikuskatzaile Laboraleko Gorputzean sarrerarako, 2017ko urriaren 3ko, jauna, Enpleguko eta Gizarte-Segurantzako Eskalan.

Aipatutako ikastaroak, hautatze-prozesuaren bigarren partea funtzionarioen kidego honetarako sarbiderako denak, bi hilabeteko iraupena eta erdia izango ditu, eta osorik garatuko da Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapeneko Eskolaren instalazioetan.BERRI NABARIA

11/10/2018  -  OEITSS

Plenario_Slic
(Ver imagen ampliada)

Azken 8ak eta 2018ko urriaren 9a ospatu zen, SLIC / CARITa osoko bilkuraren hirurogeita hamabosgarren bilera, Vienan (Austrian).

Lan-Ikuskapeneko Arduradun Altuko Batzordea (CARIT-a; Bere Ingalaterrako akronimoko SLIC-a, Labour Inspectors Committe Seniorra), segurtasuneko eta lanean osasuneko, 1995eko uztailaren 12ko 95/319 Erabakiren bitartez sortuta ko, materietako Europako Batzordearen organo aholkularia lan-ikuskapenen goi-mailako funtzionarioetako talde batentzako legezko mailak operatu zituen europarrak eman zituen araua da 1982tiko era informal eta irregularrean.

Hirurogeita hamabosgarren bilera honetan izan ziren Lantalde desberdinek prestatutako lan-ikuskatzaileei Europarra Bat-Egite mailan, hurrengo materiei buruz, zuzendutako gidari orientagarriak: arrisku psikosozialak, gorabeherak musculo naiz eskeletikoak, osasunerako soldadura-keetatik ondorioztatutako arriskuak eta EE markatzearekin eta EE markatzerik gabeko makineria aldaketak. Halaber, kontuak mugitutako langileei dagokienez tratatu ziren (Krosa Lantaldea – Border Enforcement) eta 2017an burututako Alemaniako eta Irlandako lan ikuskapen sistemetarako ebaluazioak.Noticia destacada
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social impulsa las actuaciones del Plan Director por un Trabajo Digno en la segunda quincena de agosto

23/08/2018  -  MITRAMISS

Destacado...La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, órgano dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, continúa intensificando las actuaciones del Plan Director por un Trabajo Digno (2018-2020) durante la segunda quincena de agosto.

Gracias a esta medida se ha detectado, a través de la Herramienta de lucha contra el Fraude y los correspondientes cruces de datos, que un relevante número de empresas incumplen presuntamente el plazo de contratación eventual de 12 meses en un período de 18. A este respecto se han remitido los días 13 y 14 de agosto 22.000 nuevas comunicaciones a empresas (.../...).

ExplorerVer noticia completa - Gabinete de Prensa MITRAMISS (22-8-2018)Berri nabaria

08/10/2018  -  Prentsa Kabinetea - MITRAMISS-a

Laneko, Migrazioetako eta Gizarte-Segurantzako, Magdalena Valerio-ko, ministroak 5aren Ministro-Kontseiluaren bileran aurkeztu du, Lan Duinagatiko Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapenak burututako 2018-2020 Plan Gidatzailearen egite egoeraren gaineko lehen Txostena.ESTATUKO ORGANISMOA LAN-IKUSKAPENA ETA JAUNA.

03/10/2018  -  Idazkaritza Orokorra ENTZUN EZAZU ITSS-a

Ver imagen
(Ver imagen ampliada)

Joan den 2018ko irailaren 27an izan zen Ikuskapena Laneko Estatuko Organismoko eta Gizarte-Segurantzako, Administrazio Publikoen (AGE eta Autonomia-Erkidego) eta solaskide sozialen parte-hartze instituzionaleko organoko, Aholku Orokorra. Aholku Orokorra dago AGE-ko 4 ordezkarik, CCAA-etako 4tako, antolaketa sindikal adierazgarrienetako eta enpresa-antolaketa adierazgarrienen 8tako 8tako, integratuta, eta Estatuko Organismoaren Zuzendariak, María Soledad Serrano Ponz-en, buru izanda dago. -Berri betea ikustea: "Gehiago ikustea"-24/09/2018  -  BOE

Irailaren 24 eguneko eta akats-zuzenketarekiko 2018ko Urriaren 26ko BOE-ko Estatuko Aldizkari Ofizialak, argitaratu duIcono pdfOrden TMS/973/2018, Organismo Autonomoaren Aholku Orokorraren kideak Estatuko Organismoa Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapena izendatzen dutenagatik, irailaren 20ko. Oraingo Aginduak Administrazioaren irudikapeneko kide guztiak (bai titular bai ordezko) izendatzen ditu Egoerako, Autonomia-Erkidegoetako eta enpresa eta sindikalak antolaketa adierazgarriagoetako Jenerala.

Agindua Estatuko Aldizkari Ofizialeko bere argitalpeneko egun berean indarrean sartzen da.Ikuskapena Laneko Estatuko Organismoaren Artezkaritza-Kontseilua Izanda eta jauna. Magdalena Valerio Ministroaren parte-hartzearekin

20/09/2018  -  Prentsa Kabinetea - MITRAMISS

Constitución del Consejo Rector ITSS
(Ver fotografía ampliada)


Laneko, Migrazioetako eta Gizarte-Segurantzako, Magdalena Valerio-ko, ministroak gaur buru izan du Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapena Estatuko Organismoaren Artezkaritza-Kontseiluaren konstituzioaren. Egintzak Ministerioko, Autonomia-Erkidego-Kontseilarietako, eta autoritateetako Idazkariordearen presentzia Egoeraren Administrazio Orokorraren bai autonomietako bakoitza hainbeste izan du.

 Icono Internet ExplorerVer noticia completa18/09/2018  -  BOE

Asteartea gaur Estatuko Aldizkari Ofiziala irailaren 18a, argitaratu du Icono pdfOrden TMS/955/2018, Organismoa Estatuko Organismo Autonomoaren Artezkaritza-Kontseiluaren kideak Laneko eta Gizarte-Segurantzako Ikuskapena izendatzen dutenagatik, irailaren 17ko. Oraingo Aginduak izendatzen ditu Autonomia-Erkidegoen eta Egoeraren Administrazio Orokorraren irudikapeneko kide guztiak (bai titular bai ordezko)..

Agindua Estatuko Aldizkari Ofizialeko bere argitalpeneko egun berean indarrean sartzen da.Normativa de interés
Modificado el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la S.S. (RD 84/1996)

06/08/2018  -  BOE

El Boletín Oficial del Estado del sábado día 4 de agosto, ha publicado el Icono pdfReal Decreto 997/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.

Mediante este real decreto se procede a reformar los artículos 31 y 35 del citado reglamento general:

Destacado... En el artículo 31 se modifica su apartado 3, actualizando su redacción y añadiéndole un nuevo párrafo segundo, en el que se preve que la solicitud y la emisión de informes por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, actualmente potestativa a efectos de la tramitación y resolución de las altas, bajas y variaciones de datos, resultará preceptiva para la resolución de aquellas solicitudes de baja que se formulen tras haberse practicado altas de oficio, respecto a los mismos trabajadores, a instancia de dicho organismo estatal.

Destacado... En el artículo 35 se modifica su apartado 7, al objeto de establecer que no producirán efectos ni extinguirán la obligación de cotizar aquellas bajas y variaciones de datos formuladas por las empresas y, en su caso, por los trabajadores cuando afecten a los periodos comprendidos en las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que motiven la tramitación de procedimientos de alta y variación de datos de oficio, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto a los mismos trabajadores afectados por aquellas.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.Noticia destacada

01/08/2018  -  OAITSS

Puesta en marcha del Plan Director por un trabajo dignoIcono explorerVer Noticia 1-8-2018
Gabinete de Prensa - Mitramiss
"Envío de cartas a empresas presuntamente incumplidoras"

Ver video (hacer clic sobre imagen)
El Consejo de Ministros del pasado viernes día 27, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, aprobó el Icono pdfPlan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, (publicado en el BOE del sábado día 28) cuyo objetivo es luchar contra la precariedad y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo. “En definitiva lo que pretende este Plan, según ha destacado la ministra, es recuperar los derechos laborales perdidos por los trabajadores en los años de crisis económica”.

VER VIDEO (hacer clic sobre imagen) - Intervención Ministra de Trabajo (27-7-2018)

Icono explorerVer NOTICIA (Gabinete de Prensa MITRAMISS)NUEVOS VIDEOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Enlace a video "Incendio en polideportivo"         Nuevos videos      Enlace a video "Vuelco de tractor"

(Ver apartado con todos los videos incluidos)Información de interés
Programa sobre Administración e Inspección del Trabajo - Organización Internacional del Trabajo

Organización Internacional del TrabajoEn el curso de los últimos años la administración y la Inspección del Trabajo han venido generando un interés creciente tanto a escala nacional como internacional. Esto parte de la conciencia que han tomado los gobiernos de que en un mundo globalizado la administración del trabajo se transformó en un actor clave en la elaboración e implementación de las políticas económicas y sociales.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administración e Inspección del Trabajo (LAB/ADMIN) tiene como objetivo ayudar a los responsables de la OIT en la promoción del trabajo decente a través del fortalecimiento del mecanismo de administración del trabajo, incluida la Inspección del Trabajo, y hacerlos más eficaces (Ver enlaces y recursos de interés - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuía de recursos sobre la Inspección del Trabajo
Icono Explorer - Enlace InternetPerfiles Nacionales de Inspección del Trabajo
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnósticos de país sobre la situación de la Inspección del Trabajo
Icono Explorer - Enlace InternetInspección del Trabajo en China: "La Administración en Redes Gemelas"
Icono Explorer - Enlace InternetSanciones de la Inspección del Trabajo: Legislación y práctica de los sistemas nacionales de I.T.Abisua - Itzulpena

Aviso... Web honen edukien
itzulpenean, itzultzaile
automatikoa erabili da


40 urteurrena - Espainiako Konstituzioa (1978-2018)

Ir a sitio Web - 40 aniversario de la Constitución Española (1978-2018)
(hacer clic sobre imagen)


Trámites y gestiones

Acceso a la Sede electrónica del Ministerio de Trabajo
(hacer clic sobre imagen)

Realice
sus trámites
y gestiones
vía electrónica

TRÁMITES INSPECCIÓN
-Sede electrónica-


ESTATUKO AGENTZIA ITSS

Ir a información...
(hacer clic sobre imagen)


Buzón de la Inspección de Trabajo y S.S. ¡colabora!

Acceso al Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social


INFORMAZIOA ESKUBIDEAK ITSS

Última hora
    (hacer clic sobre la imagen)

Últimos documentos incluidos
(20-11-2018) Destacado...


BAZKIDE INFORMATIKOAK ITSS

Consultar tríptico informativo

Consultar tríptico informativo


KANPAINA ITSS-a EUROPARRA

Acceder a toda la información de la Campaña...


ESKOLA ITSS

Apartado "Videos accidentes de trabajo"

escuela destacado 


Informazioa eta Arreta Administratiboa - MEYSS-a

Información y atención administrativa - MEYSS


Herritarrari zerbitzuak

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


SEGURTASUNA Atariak Y OSASUNA LABORALA - INSSBT

Accede a los portales temáticos INSHT


Interesaren Programa

Logotipo PREVEA


Kexak eta Sugerencias MEySS

Adjudica- Informazioa ikusi

- Kexen inprimakia