Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Texto no traducidoInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvido á Web da Inspección de Traballo e S.S.

  Destacamos:

Contenidos destacados

 Onde estamos?        Como denunciar?       Ir a "Formularios denuncia"

Contenidos destacadosEvento de interés
ESCUELA ITSS - Celebrada la Jornada conmemorativa de los 40 años de vigencia de la Constitución Española

11/12/2018  -  Escuela ITSS

 Ir a fotografía ampliada...
(Ver imagen ampliada - Hacer clic sobre imagen)

Jornada - Escuela ITSS - 10 de diciembreEl lunes día 10 de diciembre tuvo lugar en la Escuela de la Inspección, la Jornada conmemorativa de los 40 años de vigencia de nuestra Constitución.

La misma fue una oportunidad para rememorar la transformación que representó en el momento de su aprobación, y para revisar la situación socio laboral originada a partir de su promulgación.
 

Icono pddfPROGRAMA DE LA JORNADA (10-12-2018)

Ver material gráfico de la Jornada:

 
Descargar... Ver imagen 1     Descargar... Ver imagen 2     Descargar... Ver imagen 3     Descargar... Ver imagen 4TRABALLA CONNOSCO > CONVOCATORIAS

04/12/2018  -  Tribunal calificador

Procesos selectivos ITSSCelebrada no día de hoxe a sesión de apertura de plicas, o Tribunal calificador do proceso selectivo para ingreso no Corpo de Subinspectores Laborais (Escala de Seguridade e Saúde Laboral), convocado por Resolución da Subsecretaria do Ministerio de Emprego e Seguridade social (actual Traballo, Migracións e Seguridade Social) (BOE do 9-10-2017), fixo pública a relación de aprobados e as cualificacións correspondentes á fase do curso selectivo.

Icono pdfRelación de aprobados correspondientes a la fase del curso selectivoNoticia destacada (Avance)
Entrega de diplomas a los nuevos Inspectores de Trabajo y S.S. (convocatoria 2016) con asistencia de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

22/11/2018  -  OE ITSS

 Entrega de diplomas
(ver imagen ampliada
)

En el día de hoy se ha celebrado en la sede central del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Madrid, la entrega de diplomas a los Inspectores de Trabajo y S.S. de la LXI promoción correspondiente a la convocatoria del año 2016.

El acto ha sido presidido por la Ministra, Magdalena Valerio Cordero, que ha sido acompañada por el Subsecretario del departamento, la Directora del Organismo Estatal ITSS, así como por el Secretario General Técnico y la Jefa del Gabinete de la Ministra.

Ver material gráfico (selección): Descargar... Imagen 1   Descargar... Imagen 2   Descargar... Imagen 3Escola ITSS
Celebrada Xornada sobre "A Administración Pública e a protección de datos de carácter persoal"

22/11/2018  -  Escola ITSS

Jornada de Protección de datos
(ver imagen ampliada)

O día 21 de novembro tivo lugar na Escola de Inspección de Traballo e Seguridade Social a Xornada sobre “A Administración Pública e a Protección dos Datos de Carácter Persoal”. A Xornada foi inaugurada pola Directora Xeral do Organismo Estatal ITSS e a Directora da Axencia Española de Protección de Datos.

Durante a Xornada os representantes responsables do tratamento de datos na Axencia Tributaria, Seguridade Social e Administración de Xustiza explicaron como está implantado o tratamento de datos de carácter persoal na súa organización. A continuación expuxéronse os retos da Dirección Xeral do Organismo Estatal ITSS nesta materia, a visión do tema desde o punto de vista do Inspector/a ó Subinspector/a actuante, e a experiencia da Axencia Española de Protección de Datos nos supostos relacionados coa nosa actuación.

A celebración da Xornada coincidiu co día en que foi aprobada no Senado, a nova Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais. Concluíu a Xornada cun interesante debate sobre o tema. 

 Ver material gráfico: Descargar... Imagen 1   Descargar... Imagen 2   Descargar... Imagen 3Reportaxe vídeo
Intervención do Director da Oficina de Loita contra a Fraude, Juan Grangel Vicente no programa "Informe Semanal" de RTVE

21/11/2018  -  RTVE

Ver enlace externo a videoDirector de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude - Juan Grangel Vicente-O programa "Informe Semanal" de Radio Televisión Española do pasado sábado día 17, emitiu unha reportaxe titulada "FALSOS AUTÓNOMOS" sobre un abuso que precariza o emprego, prexudica ás empresas que si cumpren as súas obrigacións legais e supón unha fraude para a Facenda pública; os reporteiros do devandito programa entrevistaron a empresarios, avogados e falsos autónomos, ademais da o Director da Oficina Nacional de Loita Contra a Fraude, Juan Grangel Vicente.

Ofrécese ligazón á devandito reportaxe cuxa duración é de 9 minutos 15 segundos (intervención de Juan Grangel a partir do minuto 7.58'').NOTICIA DE INTERES
Inauguración do Curso selectivo correspondente á convocatoria de INSPECTORES 2017

21/11/2018  -  OE ITSS

Inspectores 2017 Inaguración Curso Escuela ITSS
(hacer clic sobre imagen para ver ampliada)

O día 20 de novembro, a Directora Xeral do Organismo Estatal da ITSS, inaugurou o curso selectivo correspondente á convocatoria efectuada pola Resolución do 3 de outubro de 2017, da Subsecretaría, para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo Superior de Inspectores de Traballo e Seguridade Social. Á inauguración asistiron os Presidentes e Secretarios titulares e suplentes deste proceso de selección.

O curso constitúe a segunda parte do proceso selectivo para o acceso a este corpo de funcionarios, desenvolverase ata o 1 de febreiro de 2018, nas instalacións da Escola da Inspección de Traballo e Seguridade Social.Que facemos > Estatísticas

13/11/2018  -  OE ITSS

Informe Anual ITSS - Año 2017A Inspección de Traballo e Seguridade Social- está obrigada, por razóns legais ou esixencias de xestión, a elaborar tres memorias ou informes; a regulada nos artigos 20 e 21 do Convenio 81 e artigos 26 e 27 do Convenio 129 da OIT; a establecida nos acordos e programas do Comité de Altos Responsables da Inspección ( SLIC) da Unión Europea, e a correspondente ao Plan Integrado de actuación aprobado pola Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais.

El Icono pdfInforme anual correspondiente al año 2017 que se presenta, elaborouse tendo en conta os requisitos das tres instancias sinaladas, así como as suxestións e observacións recibidas sobre as dos anos anteriores.

Tentouse proporcionar neste informe, información sobre a evolución de numerosos indicadores, que axudan a comprender os cambios que veñen producindo na actividade e resultados da Inspección. No mesmo preténdese reflectir e facerse eco, non soamente do conxunto das actividades do Sistema da Inspección de Traballo e Seguridade Social, senón tamén deixar constancia daquelas iniciativas e medidas de modernización e reforma emprendidas durante o exercicio, presentando unha imaxe integrada do conxunto da actuación.Noticia de interese
Inauguración na Escola da ITSS do curso selectivo para os Subinspectores de Emprego e S.S. - Convocatoria 2017

13/11/2018  -  Escola ITSS

Inauguración Curso selectivo (12-11-2018) Escuela ITSS - Madrid

(ver imagen ampliada)

O pasado luns día 12 de novembro, a Directora do Organismo Estatal da Inspección de Traballo e Seguridade Social, María Soledad Serrano Ponz, inaugurou o curso selectivo correspondente á convocatoria efectuada por Resolución da Subsecretaría de Emprego e S.S., do 3 de outubro de 2017, para ingreso no Corpo de Subinspectores Laborais, Escala de Emprego e Seguridade Social.

O mencionado curso, que constitúe a segunda parte do proceso selectivo para o acceso a este corpo de funcionarios, terá unha duración de dous meses e medio, e desenvolverase integramente nas instalacións da Escola da Inspección de Traballo e Seguridade Social.
 NOTICIA DESTACADA

11/10/2018  -  OEITSS

Plenario_Slic
(Ver imagen ampliada)

Os pasados 8 e 9 de outubro de 2018, celebrouse en Viena (Austria), a septuaxésima quinta reunión do plenario do SLIC / CARIT.

O Comité de Altos Responsables da Inspección de Traballo ( CARIT; SLIC no seu acrónimo inglés, Senior Labour Inspectors Committe), é un órgano asesor da Comisión Europea en materias de seguridade e saúde no traballo, creado mediante Decisión 95/319 do 12 de xullo de 1995, norma que deu rango legal a un grupo de funcionarios de alto nivel das inspeccións de traballo europeas que operou de forma informal e irregular desde 1982.

Nesta septuaxésima quinta reunión presentáronse guías orientativas preparadas polos distintos Grupos de Traballo dirixidas aos inspectores de traballo a nivel da Unión Europeo, respecto das seguintes materias: riscos psicosociais, trastornos musculo esqueléticos, riscos para a saúde derivados dos fumes de soldadura e modificacións de maquinaria con e sen marcado CE. Así mesmo, tratáronse cuestións en relación con traballadores desprazados (Grupo de Traballo Cros – Border Enforcement) e as avaliacións levadas a cabo en 2017 aos sistemas de inspección de traballo de Alemaña e Irlanda.Noticia destacada
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social impulsa las actuaciones del Plan Director por un Trabajo Digno en la segunda quincena de agosto

23/08/2018  -  MITRAMISS

Destacado...La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, órgano dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, continúa intensificando las actuaciones del Plan Director por un Trabajo Digno (2018-2020) durante la segunda quincena de agosto.

Gracias a esta medida se ha detectado, a través de la Herramienta de lucha contra el Fraude y los correspondientes cruces de datos, que un relevante número de empresas incumplen presuntamente el plazo de contratación eventual de 12 meses en un período de 18. A este respecto se han remitido los días 13 y 14 de agosto 22.000 nuevas comunicaciones a empresas (.../...).

ExplorerVer noticia completa - Gabinete de Prensa MITRAMISS (22-8-2018)Noticia destacada

08/10/2018  -  Gabinete Prensa - MITRAMISS

A ministra de Traballo, Migracións e Seguridade Social, Magdalena Valerio, presentou na reunión do Consello de Ministros do día 5, o primeiro Informe sobre o estado de execución do Plan Director por un Traballo Digno 2018-2020 levado a cabo pola Inspección de Traballo e Seguridade Social.ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABALLO E S.S.

03/10/2018  -  Secretaría Xeral OE ITSS

Ver imagen
(Ver imagen ampliada)

O pasado 27 de setembro de 2018 constituíuse o Consello Xeral do Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social, órgano de participación institucional das Administracións Públicas (AGE e Comunidades Autónomas) e dos interlocutores sociais. O Consello Xeral está integrado por 4 representantes da AGE, 4 das CCAA, 8 das organizacións sindicais máis representativas e 8 das organizacións empresariais máis representativas, e está presidido pola Directora do Organismo Estatal, María Soledad Serrano Ponz. -Ver noticia completa en: "Ver máis"-24/09/2018  -  BOE

O Boletín Oficial do Estado do día 24 de setembro e o BOE do 26 de Outubro de 2018 con corrección de erros , publicou a Icono pdfOrden TMS/973/2018, do 20 de setembro, pola que se designan membros do Consello Xeral do Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social. A presente Orde designa a todos os membros (tanto titulares como suplentes) en representación da Administración Xeral do Estado, Comunidades Autónomas e organizacións empresariais e sindicais máis representativas.

A Orde entra en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial do Estado.Constituído o Consello Reitor do Organismo Estatal Inspección de Traballo e S.S. coa participación da Ministra Magdalena Valerio

20/09/2018  -  Gabinete Prensa - MITRAMISS

Constitución del Consejo Rector ITSS
(Ver fotografía ampliada)


A ministra de Traballo, Migracións e Seguridade Social, Magdalena Valerio, presidiu hoxe a constitución do Consello Reitor do Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social. O acto contou coa presenza do Subsecretario do Ministerio, Conselleiros de Comunidades Autónomas, e autoridades tanto da Administración Xeral do Estado como de cada unha das autonomías.

 Icono Internet ExplorerVer noticia completa18/09/2018  -  BOE

O Boletín Oficial do Estado de hoxe martes día 18 de setembro, publicou a Icono pdfOrden TMS/955/2018, do 17 de setembro, pola que se designan membros do Consello Reitor do Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social. A presente Orde designa a todos os membros (tanto titulares como suplentes) en representación das Comunidades Autónomas e da Administración Xeral do Estado..

A Orde entra en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial do Estado.Normativa de interés
Modificado el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la S.S. (RD 84/1996)

06/08/2018  -  BOE

El Boletín Oficial del Estado del sábado día 4 de agosto, ha publicado el Icono pdfReal Decreto 997/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.

Mediante este real decreto se procede a reformar los artículos 31 y 35 del citado reglamento general:

Destacado... En el artículo 31 se modifica su apartado 3, actualizando su redacción y añadiéndole un nuevo párrafo segundo, en el que se preve que la solicitud y la emisión de informes por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, actualmente potestativa a efectos de la tramitación y resolución de las altas, bajas y variaciones de datos, resultará preceptiva para la resolución de aquellas solicitudes de baja que se formulen tras haberse practicado altas de oficio, respecto a los mismos trabajadores, a instancia de dicho organismo estatal.

Destacado... En el artículo 35 se modifica su apartado 7, al objeto de establecer que no producirán efectos ni extinguirán la obligación de cotizar aquellas bajas y variaciones de datos formuladas por las empresas y, en su caso, por los trabajadores cuando afecten a los periodos comprendidos en las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que motiven la tramitación de procedimientos de alta y variación de datos de oficio, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto a los mismos trabajadores afectados por aquellas.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.Noticia destacada

01/08/2018  -  OAITSS

Puesta en marcha del Plan Director por un trabajo dignoIcono explorerVer Noticia 1-8-2018
Gabinete de Prensa - Mitramiss
"Envío de cartas a empresas presuntamente incumplidoras"

Ver video (hacer clic sobre imagen)
El Consejo de Ministros del pasado viernes día 27, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, aprobó el Icono pdfPlan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, (publicado en el BOE del sábado día 28) cuyo objetivo es luchar contra la precariedad y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo. “En definitiva lo que pretende este Plan, según ha destacado la ministra, es recuperar los derechos laborales perdidos por los trabajadores en los años de crisis económica”.

VER VIDEO (hacer clic sobre imagen) - Intervención Ministra de Trabajo (27-7-2018)

Icono explorerVer NOTICIA (Gabinete de Prensa MITRAMISS)NUEVOS VIDEOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Enlace a video "Incendio en polideportivo"         Nuevos videos      Enlace a video "Vuelco de tractor"

(Ver apartado con todos los videos incluidos)Información de interese
Programa sobre Administración e Inspección do Traballo - Organización Internacional do Traballo

Organización Internacional del TrabajoNo curso dos últimos anos a administración e a Inspección do Traballo viñeron xerando un interese crecente tanto a escala nacional como internacional. Isto parte da conciencia que tomaron os gobernos de que nun mundo globalizado a administración do traballo se transformou nun actor clave na elaboración e implementación das políticas económicas e sociais.

OIcono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administración e Inspección do Traballo (LAB/ADMIN) ten como obxectivo axudar aos responsables da OIT na promoción do traballo decente a través do fortalecemento do mecanismo de administración do traballo, incluída a Inspección do Traballo, e facelos máis eficaces (Ver enlaces e recursos de interese - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuía de recursos sobre a Inspección do Traballo
Icono Explorer - Enlace InternetPerfís Nacionais de Inspección do Traballo
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnósticos de país sobre a situación da Inspección do Traballo
Icono Explorer - Enlace InternetInspección do Traballo en China: "A Administración en Redes Xemelgas"
Icono Explorer - Enlace InternetSancións da Inspección do Traballo: Lexislación e práctica dos sistemas nacionais de I.T.Aviso - Tradución

Aviso... Na tradución dos contidos
desta Web, utilizouse un
tradutor automático


40 aniversario - Constitución Española (1978-2018)

Ir a sitio Web - 40 aniversario de la Constitución Española (1978-2018)
(hacer clic sobre imagen)


Trámites y gestiones

Acceso a la Sede electrónica del Ministerio de Trabajo
(hacer clic sobre imagen)

Realice
sus trámites
y gestiones
vía electrónica

TRÁMITES INSPECCIÓN
-Sede electrónica-


ORGANISMO ESTATAL ITSS

Ir a información...
(hacer clic sobre imagen)


Buzón de la Inspección de Trabajo y S.S. ¡colabora!

Acceso al Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social


INFORMACIÓN CONVOCATORIAS OPOSICIÓNS ITSS

Última hora
    (hacer clic sobre la imagen)

Últimos documentos incluidos
(20-11-2018) Destacado...


FOLLETOS INFORMATIVOS OPOSICIÓNS ITSS

Consultar tríptico informativo

Consultar tríptico informativo


CAMPAÑA EUROPEA ITSS

Acceder a toda la información de la Campaña...


ESCOLA ITSS

Apartado "Videos accidentes de trabajo"

escuela destacado 


Información e Atención Administrativa - MEYSS

Información y atención administrativa - MEYSS


Servizos ao cidadán

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Portais SEGURIDADE Y SAÚDE LABORAL - INSSBT

Accede a los portales temáticos INSHT


Programa de interese

Logotipo PREVEA


Queixas e Suxestións MEySS

Adjudica- Ver Información

- Formulario Queixas