Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Texto no traducidoInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvido á Web da Inspección de Traballo e S.S.

  Destacamos:

Contenidos destacados

 Onde estamos?        Como denunciar?       Ir a "Formularios denuncia"

Contenidos destacadosTraballa connosco > Convocatorias

16/10/2018  -  BOE

O Boletín Oficial do Estado de hoxe martes día 16, publicou a Resolución da Subsecretaría do departamento, pola que se publica a Icono pdfRelación de aprobados de la fase de oposición das probas selectivas de ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo Superior de Inspectores de Traballo e Seguridade Social, convocadas por Resolución do 3 de outubro de 2017.

Os opositores aprobados deberán presentar ou remitir, no prazo de 20 días hábiles a contar desde mañá día 17 os documentos que na Resolución indícanse.NOTICIA DESTACADA

11/10/2018  -  OEITSS

Plenario_Slic
(Ver imagen ampliada)

Os pasados 8 e 9 de outubro de 2018, celebrouse en Viena (Austria), a septuaxésima quinta reunión do plenario do SLIC / CARIT.

O Comité de Altos Responsables da Inspección de Traballo ( CARIT; SLIC no seu acrónimo inglés, Senior Labour Inspectors Committe), é un órgano asesor da Comisión Europea en materias de seguridade e saúde no traballo, creado mediante Decisión 95/319 do 12 de xullo de 1995, norma que deu rango legal a un grupo de funcionarios de alto nivel das inspeccións de traballo europeas que operou de forma informal e irregular desde 1982.

Nesta septuaxésima quinta reunión presentáronse guías orientativas preparadas polos distintos Grupos de Traballo dirixidas aos inspectores de traballo a nivel da Unión Europeo, respecto das seguintes materias: riscos psicosociais, trastornos musculo esqueléticos, riscos para a saúde derivados dos fumes de soldadura e modificacións de maquinaria con e sen marcado CE. Así mesmo, tratáronse cuestións en relación con traballadores desprazados (Grupo de Traballo Cros – Border Enforcement) e as avaliacións levadas a cabo en 2017 aos sistemas de inspección de traballo de Alemaña e Irlanda.Noticia destacada

08/10/2018  -  Gabinete Prensa - MITRAMISS

A ministra de Traballo, Migracións e Seguridade Social, Magdalena Valerio, presentou na reunión do Consello de Ministros do día 5, o primeiro Informe sobre o estado de execución do Plan Director por un Traballo Digno 2018-2020 levado a cabo pola Inspección de Traballo e Seguridade Social.ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABALLO E S.S.

03/10/2018  -  Secretaría Xeral OE ITSS

Ver imagen
(Ver imagen ampliada)

O pasado 27 de setembro de 2018 constituíuse o Consello Xeral do Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social, órgano de participación institucional das Administracións Públicas (AGE e Comunidades Autónomas) e dos interlocutores sociais. O Consello Xeral está integrado por 4 representantes da AGE, 4 das CCAA, 8 das organizacións sindicais máis representativas e 8 das organizacións empresariais máis representativas, e está presidido pola Directora do Organismo Estatal, María Soledad Serrano Ponz. -Ver noticia completa en: "Ver máis"-24/09/2018  -  BOE

O Boletín Oficial do Estado de hoxe luns día 24 de setembro, publicou a Icono pdfOrden TMS/973/2018, do 20 de setembro, pola que se designan membros do Consello Xeral do Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social. A presente Orde designa a todos os membros (tanto titulares como suplentes) en representación da Administración Xeral do Estado, Comunidades Autónomas e organizacións empresariais e sindicais máis representativas.

A Orde entra en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial do Estado.Constituído o Consello Reitor do Organismo Estatal Inspección de Traballo e S.S. coa participación da Ministra Magdalena Valerio

20/09/2018  -  Gabinete Prensa - MITRAMISS

Constitución del Consejo Rector ITSS
(Ver fotografía ampliada)


A ministra de Traballo, Migracións e Seguridade Social, Magdalena Valerio, presidiu hoxe a constitución do Consello Reitor do Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social. O acto contou coa presenza do Subsecretario do Ministerio, Conselleiros de Comunidades Autónomas, e autoridades tanto da Administración Xeral do Estado como de cada unha das autonomías.

 Icono Internet ExplorerVer noticia completa18/09/2018  -  BOE

O Boletín Oficial do Estado de hoxe martes día 18 de setembro, publicou a Icono pdfOrden TMS/955/2018, do 17 de setembro, pola que se designan membros do Consello Reitor do Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social. A presente Orde designa a todos os membros (tanto titulares como suplentes) en representación das Comunidades Autónomas e da Administración Xeral do Estado..

A Orde entra en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial do Estado.Procesos selectivos ITSS

10/09/2018  -  Escola ITSS

A Escola da Inspección de Traballo e S.S., emitiu as notas informativas que se achegan en relación co inicio dos cursos selectivos correspondentes aos procesos selectivos (convocatorias 2017) para ingreso no Corpo Superior de Inspectores de Traballo e S.S. e de Subinspectores Laborais (Escala Emprego e S.S.):

Icono PDF INSPECTORES 2017 - Nota informativa inicio Curso Selectivo Escuela ITSS Destacado...
Icono PDF SUBINSPECTORES 2017 (Escala Empleo y S.S.) - Nota inform. inicio Curso Selectivo Escuela ITSS Destacado...Noticia destacada
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social impulsa las actuaciones del Plan Director por un Trabajo Digno en la segunda quincena de agosto

23/08/2018  -  MITRAMISS

Destacado...La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, órgano dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, continúa intensificando las actuaciones del Plan Director por un Trabajo Digno (2018-2020) durante la segunda quincena de agosto.

Gracias a esta medida se ha detectado, a través de la Herramienta de lucha contra el Fraude y los correspondientes cruces de datos, que un relevante número de empresas incumplen presuntamente el plazo de contratación eventual de 12 meses en un período de 18. A este respecto se han remitido los días 13 y 14 de agosto 22.000 nuevas comunicaciones a empresas (.../...).

ExplorerVer noticia completa - Gabinete de Prensa MITRAMISS (22-8-2018)Normativa de interés
Modificado el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la S.S. (RD 84/1996)

06/08/2018  -  BOE

El Boletín Oficial del Estado del sábado día 4 de agosto, ha publicado el Icono pdfReal Decreto 997/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.

Mediante este real decreto se procede a reformar los artículos 31 y 35 del citado reglamento general:

Destacado... En el artículo 31 se modifica su apartado 3, actualizando su redacción y añadiéndole un nuevo párrafo segundo, en el que se preve que la solicitud y la emisión de informes por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, actualmente potestativa a efectos de la tramitación y resolución de las altas, bajas y variaciones de datos, resultará preceptiva para la resolución de aquellas solicitudes de baja que se formulen tras haberse practicado altas de oficio, respecto a los mismos trabajadores, a instancia de dicho organismo estatal.

Destacado... En el artículo 35 se modifica su apartado 7, al objeto de establecer que no producirán efectos ni extinguirán la obligación de cotizar aquellas bajas y variaciones de datos formuladas por las empresas y, en su caso, por los trabajadores cuando afecten a los periodos comprendidos en las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que motiven la tramitación de procedimientos de alta y variación de datos de oficio, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto a los mismos trabajadores afectados por aquellas.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.Traballa connosco > Convocatorias

03/08/2018  -  BOE

Procesos selectivos ITSSO Boletín Oficial do Estado de hoxe venres día 3, publicou a Resolución da Subsecretaría, pola que se anuncia a Icono pdfRelación de aprobados en la fase de oposición do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo de Subinspectores Laborais, Escala de Emprego e Seguridade Social, convocado por Resolución do 3 de outubro de 2017.

Os opositores aprobados deberán presentar ou remitir, no prazo de 20 días hábiles, a contar desde o día 3 de setembro, os documentos que se sinalan na Resolución.Trabaja con nosotros

01/08/2018  -  BOE

Oferta de Empleo PúblicoEl Boletín Oficial del Estado del martes día 31 de julio, ha publicado el Real Decreto 955/2018, por el que se aprueba la:Icono pdfOferta de Empleo Público correspondiente al año 2018;

Se informa que el número total de plazas a convocar corresponden tanto al RD 955/2018 (ya mencionado), como a la Oferta extraordinaria del Real Decreto Ley 13/2017, de 7 de julio, para el año 2018

-Ver enlace a: TRABAJA CON NOSOTROS > QUÉ OFRECEMOS

INSPECTORES DE TRABAJO Y S.S. - TOTAL = 100 PLAZAS
-Turno libre: 90 plazas
-Turno promoción interna: 10 plazas

SUBINSPECTORES LABORALES (Escala Empleo y S.S.) - TOTAL = 120 PLAZAS
-Turno libre: 110 plazas
-Turno Promoción interna: 10

SUBINSPECTORES LABORALES (Escala Seguridad y Salud Laboral) - TOTAL = 120 PLAZAS
-Turno libre: 120DOCUMENTO DE INTERÉS
Convenio de colaboración entre la Tesorería General de la S.S. y el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social

01/08/2018  -  BOE

 ITSStgssEl Boletín Oficial del Estado de 31 de Julio de 2018 ha publicado la resolución de 26 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia elDocumentoConvenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a través del que se fija el marco de relaciones para intensificar y hacer más eficaz la colaboración recíproca entre la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Ir a noticia (incluye video)
(hacer clic sobre imagen)

VER NOTICIA GABINETE DE PRENSA MITRAMISS (1-8-2018)Noticia destacada

01/08/2018  -  OAITSS

Puesta en marcha del Plan Director por un trabajo dignoIcono explorerVer Noticia 1-8-2018
Gabinete de Prensa - Mitramiss
"Envío de cartas a empresas presuntamente incumplidoras"

Ver video (hacer clic sobre imagen)
El Consejo de Ministros del pasado viernes día 27, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, aprobó el Icono pdfPlan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, (publicado en el BOE del sábado día 28) cuyo objetivo es luchar contra la precariedad y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo. “En definitiva lo que pretende este Plan, según ha destacado la ministra, es recuperar los derechos laborales perdidos por los trabajadores en los años de crisis económica”.

VER VIDEO (hacer clic sobre imagen) - Intervención Ministra de Trabajo (27-7-2018)

Icono explorerVer NOTICIA (Gabinete de Prensa MITRAMISS)DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS
Firmado el Convenio de colaboración entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL y la Comunidad Autónoma de las ISLAS CANARIAS

30/07/2018  -  OAITSS

 Firma Convenio ITSS - Canarias
(Ver fotografía ampliada)

ITSS

Gobierno de CanariasEl pasado jueves día 26 de julio, la Directora del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social Doña Soledad Serrano Ponz, firmó el PdfConvenio de Cooperación con la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de Lucha contra el Fraude, Trabajo no Declarado, Empleo Irregular, Fraude a la Seguridad Social y Formación Profesional para el Empleo (publicado en el BOE del 14-8-2018); por parte del Gobierno Canario, rubricó el Convenio la Consejera de Empleo Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias Doña Cristina Valido García. Próximamente dicho Convenio será publicado en el Boletín Oficial del Estado.INFORMACION ESTADISTICA
Publicados os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) 2º Trimestre de 2018

26/07/2018  -  I.N.E.

Atención ao Cidadán > Normativa e Documentación

Estadisticas EpaDocumento EPADatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) 2º Trimestre de 2018ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABALLO E S.S.

17/07/2018  -  BOE

Administración electrónicaPara coñecemento xeral de todo o colectivo infórmase, que o Boletín Oficial do Estado de hoxe martes día 17 de xullo publicou aIcono pdfResolución de 10 de julio de 2018, do Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social, Ou.A., pola que se crea o Selo electrónico cualificado do organismo.

O Selo Electrónico Cualificado da Inspección de Traballo e Seguridade Social poderá ser utilizado para a identificación e autenticación do exercicio da competencia nas actuacións administrativas automatizadas sinaladas no apartado terceiro da Resolución.TRABALLA CONNOSCO >CONVOCATORIAS

26/06/2018  -  Tribunal calificador

Oposiciones SubinspectoresCelebrada a sesión de apertura de plicas por parte do Tribunal calificador correspondente ao proceso selectivo para ingreso no Corpo de Subinspectores Laborais (Escala Emprego e Seguridade Social) (Resolución 3-10-2017), leste comunica o Documento BOELISTADO DE APROBADOS correspondentes ao terceiro exercicio deste proceso selectivo.ACORDOS ITSS

26/06/2018  -  BOE

Convenio de ColaboraciónO Boletín Oficial do Estado de hoxe martes día 26 de xuño, publicou a Resolución do 11 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se publica os:


Icono pdf Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Icono pdfConvenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Os presentes Convenios terá unha duración de dous anos a partir do momento no que adquira eficacia.ACORDOS ITSS
Convenio de colaboración coa Xeneralidade Valenciana, para o desenvolvemento efectivo da cooperación para a consecución dos fins públicos asignados á Inspección de Traballo e Seguridade Social.

15/06/2018  -  BOE

O Boletín Oficial do Estado de hoxe venres día 15 de maio, publicou a Resolución do 1 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se publica oIcono pdfConvenio con la Generalidad Valenciana, para el desarrollo efectivo de la cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social..

O presente Convenio terá unha duración de dous anos a partir do momento no que adquira eficacia.Trabaja con nosotros > Convocatorias

21/05/2018  -  Tribunal calificador

Relación de aprobados...Una vez celebrada en el día de hoy la sesión de apertura de plicas, el Tribunal calificador correspondiente al proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Subinspectores Laborales de Seguridad y Salud Laboral (convocado por Resolución de la Subsecretaría de Empleo y S.S. de 3 de octubre de 2017), ha hecho pública la Icono pdfRelación de aprobados en el segundo ejercicio.

A su vez se informa que la realización del tercer ejercicio se celebrará el próximo día 2 de junio de 2018, a las 9. 30 h. en el Centro de Formación Interna del Servicio Público de Empleo Estatal - Santamarca, situado en la calle Costa Rica, 30 de Madrid (Ver localización)Acordos ITSS
Convenio coa CCAA de Andalucía, para instrumentar a cooperación coa Inspección de Traballo e Seguridade Social

21/05/2018  -  BOE

Convenio...O Boletín Oficial do Estado de hoxe luns día 21 de maio, publicou a Resolución do 8 de maio de 2018, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se anuncia oIcono pdfConvenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para instrumentar a cooperación entre ambas as administracións públicas para o mellor desenvolvemento do servizo público encomendado á Inspección de Traballo e Seguridade Social.

O presente Convenio terá unha duración de dous anos a partir do momento no que adquira eficacia.Colaboración institucional

03/05/2018  -  BOE

O Boletín Oficial do Estado do xoves día 3 de maio, publicou a Icono pdfResolución do 23 de abril de 2018, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Cantabria, para o desenvolvemento efectivo dos principios de recíproca colaboración e cooperación para a consecución dos fins públicos asignados á Inspección de Traballo e Seguridade Social.Novo apartado

Campaña EuropeaA Dirección Xeral da Inspección de Traballo e S.S. considerou oportuno a creación neste sitio web, dunha NUEVA SECCIÓN INFORMATIVA relacionada coa Campaña Europea de Inspección para os anos 2017/2018, acordada polo SLIC (Comité de Altos Responsables das Inspeccións de Traballo) da Unión Europea e que se vai a centrar na “Seguridade e Saúde dos traballadores temporais nas Empresas de Traballo Temporal”.

Esta Campaña Europea ten como obxectivos o control e a promoción da seguridade e saúde dos traballadores temporais contratados por ETT para ser cedidos a unha EU, así como nos traballadores que son desprazados a través dunha ETT a empresas usuarias cuxa actividade se desenvolva noutro Estado Membro da Unión Europea.

Todo aquel interesado, pode consultar diversa documentación (trípticos informativos, ligazóns de interese, noticias, etc...). Á súa vez infórmase que o apartado se irá ampliando cos diferentes documentos que se vaian xerando conforme avance a Campaña.NUEVOS VIDEOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Enlace a video "Incendio en polideportivo"         Nuevos videos      Enlace a video "Vuelco de tractor"

(Ver apartado con todos los videos incluidos)Nota informativa

Video aplastamiento por cargaEn marzo pasado 29 publicouse tanto na Portal ITSS ea páxina web ITSS, un estudo da Inspección Xeral do Traballo e da Seguridade Social sobre a caracterización dos accidentes de traballo mortais en 2015, o estudo cuxa empírica contido base veu de investigacións de traballo fatal efectuadas por inspectores do traballo e seguridade social ese ano. En concreto, os accidentes de traballo mortais natureza traumática (excluíndo accidentes). (Icono Internet ExplorerVer noticia relacionada de 29 de marzo)

O estudo ofrece información de alta de interese preventivo, non só sobre as causas de accidentes típicos, segundo a terminoloxía tradicional (caídas de altura, esmagamento, contactos eléctricos ...) accidentes, pero especialmente en situacións ou contextos en que estes accidentes ocorren, o que permite unha comprensión máis completa das reivindicacións concentrar-se máis cómodo sobre accións preventivas.Información de interese
Programa sobre Administración e Inspección do Traballo - Organización Internacional do Traballo

Organización Internacional del TrabajoNo curso dos últimos anos a administración e a Inspección do Traballo viñeron xerando un interese crecente tanto a escala nacional como internacional. Isto parte da conciencia que tomaron os gobernos de que nun mundo globalizado a administración do traballo se transformou nun actor clave na elaboración e implementación das políticas económicas e sociais.

OIcono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administración e Inspección do Traballo (LAB/ADMIN) ten como obxectivo axudar aos responsables da OIT na promoción do traballo decente a través do fortalecemento do mecanismo de administración do traballo, incluída a Inspección do Traballo, e facelos máis eficaces (Ver enlaces e recursos de interese - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuía de recursos sobre a Inspección do Traballo
Icono Explorer - Enlace InternetPerfís Nacionais de Inspección do Traballo
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnósticos de país sobre a situación da Inspección do Traballo
Icono Explorer - Enlace InternetInspección do Traballo en China: "A Administración en Redes Xemelgas"
Icono Explorer - Enlace InternetSancións da Inspección do Traballo: Lexislación e práctica dos sistemas nacionais de I.T.Loita contra a fraude laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralÉ por todos coñecido que o traballo non declarado, o emprego irregular e a fraude á Seguridade Social constitúen unha das maiores ameazas ao estado do benestar, ao conculcar os dereitos dos traballadores que nun contexto de crise económica son máis vulnerables, e afectan á competitividad das empresas pola competencia desleal que xera para a maioría das empresas cumpridoras.

A Inspección de Traballo e S.S. no exercicio das súas funcións, planifica as súas actuacións co obxectivo de conseguir o cumprimento da normativa laboral e evitar no posible as irregularidades laborais.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo entanto para unha mellor identificación das mesmas, o Ministerio de Emprego e Seguridade Social, a través da Dirección Xeral da Inspección de Traballo e Seguridade Social, pon a disposición de todos os cidadáns un "BUZÓN DE LOITA CONTRA A FRAUDE LABORAL" onde todo aquel coñecedor dalgún incumplimiento da normativa xa sexa laboral, de Seguridade Social ou de Prevención de Riscos, pode poñelo en coñecemento da Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS), cumprimentando o formulario creado ao efecto.Utilidade > Seguridade social
Web da Seguridade Social: Enlace a "Preguntas frecuentes"

logoSeguridadSocial Por consideraro de interese, a continuación ofrécese unha ligazón á WEB da Seguridade Social, en concreto a un bloque de respostas a aquelas consultas máis frecuentes referidas ás competencias do devandito Organismo, que están clasificadas en diferentes seccións para facilitar a súa busca.

- Ligazón externa: Web da Seguridade Social - Preguntas FrecuentesAviso - Tradución

Aviso... Na tradución dos contidos
desta Web, utilizouse un
tradutor automático


Trámites y gestiones

Acceso a la Sede electrónica del Ministerio de Trabajo
Realice
sus trámites
y gestiones
vía electrónica


ORGANISMO ESTATAL ITSS

Ir a información...
(hacer clic sobre imagen)


Buzón de la Inspección de Trabajo y S.S. ¡colabora!

Acceso al Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social


INFORMACIÓN CONVOCATORIAS OPOSICIÓNS ITSS

Última hora
    (hacer clic sobre la imagen)

Últimos documentos incluidos
(16-10-2018) Destacado...


FOLLETOS INFORMATIVOS OPOSICIÓNS ITSS

Consultar tríptico informativo

Consultar tríptico informativo


CAMPAÑA EUROPEA ITSS

Acceder a toda la información de la Campaña...


ESCOLA ITSS

Apartado "Videos accidentes de trabajo"

escuela destacado 


Información e Atención Administrativa - MEYSS

Información y atención administrativa - MEYSS


Servizos ao cidadán

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Portais SEGURIDADE Y SAÚDE LABORAL - INSSBT

Accede a los portales temáticos INSHT


Programa de interese

Logotipo PREVEA


Queixas e Suxestións MEySS

Adjudica- Ver Información

- Formulario Queixas