Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Texto no traducidoInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvido á Web da Inspección de Traballo e S.S.

  Destacamos:

Contenidos destacados

 Onde estamos?        Como denunciar?       Ir a "Formularios denuncia"

Contenidos destacadosInformación de interés

Enlace a sitio Web - Información OIT - Administración e Inspección del Trabajo
(hacer clic sobre imagen)TRABAJA CON NOSOTROS > CONVOCATORIAS

09/04/2019  -  Tribunal Calificador

Oposiciones_IEl Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y S.S. (Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Subsecretaría de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (BOE de 22 de octubre) ha hecho publica laDocumentoRelación de opositores convocados para la realización del primer ejercicio destacado (actualizado 10-4-2019) para el turno de promoción interna letra E entre los días 24 de abril al 30 de abril de 2019, en la Sala de reuniones de la segunda planta, despacho 240 del Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social (Paseo de la Castellana, 63).Que facemos > Relacións Internacionais

04/04/2019  -  DT ITSS PAÍS VASCO - OE ITSS

Reunión ITSS - Francia/España (Anglet 20-3-2019)
(Ver imagen ampliada)

O día 20 de marzo de 2019 tivo lugar un encontro entre representantes das Inspeccións de traballo de Francia e España, na sede da Unidade de Control que a DIRECCTÉ NATIONAL posúe na localidade francesa de Anglet.

Os anfitrións da reunión foron os propios responsables da Unidade correspondente ao Departamento País Vasco- Landas do Sur (incluído dentro da Rexión de Nova Aquitania). Por parte española, estiveron presentes a Subdirección Xeral de Relacións Institucionais e Asistencia Técnica do Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social ( OEITSS), as Direccións Territoriais de Navarra e País Vasco, a Subdirección da Inspección de Traballo do País Vasco, e as Xefaturas – estatal e autonómica- da Inspección de Gipuzkoa.Documentación de interese

03/04/2019  -  OE ITSS

Resumen de resultadosA Subdirección Xeral de Relacións Institucionais e Asistencia Técnica do Organismo Estatal ITSS, informa que transcorridos seis meses desde a aprobación do Plan Director por un Traballo Digno 2018, 2019, 2020, procedeuse á realización da análise intermedia dos resultados do desenvolvemento das medidas contempladas no Plan, dándose tamén, así cumprimento ás previsións de seguimento e avaliación previstas no mesmo.

Ofrécese información relativa ao Plan de choque contra a contratación temporal fraudulenta, contra o uso irregular da contratación a tempo parcial, falsos autónomos e e contratación indefinida.

Icono pdfAnálisis intermedio de resultados (3-4-2019)Traballa connosco

02/04/2019  -  BOE

Para coñecemento xeral infórmase, que o Boletín Oficial do Estado de hoxe martes día 2 de abril, publicou o Icono pdfReal Decreto 211/2019, do 29 de marzo, polo que se aproba a OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO para o ano 2019.

En relación cos Corpos de Inspección, sinalar que as prazas ofertadas que quedarán pendentes das correspondentes convocatorias son:

Oferta de Empleo Público - Año 2019INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destacado... LIBRES: 45 plazas
Destacado... PROMOCIÓN INTERNA: 10 plazas

SUBINSPECTORES LABORALES (Escala Empleo y S.S.)
Destacado... LIBRES: 55 plazas
Destacado... PROMOCIÓN INTERNA: 10 plazas

SUBINSPECTORES LABORALES (Escala Seguridad y Salud Laboral)
Destacado... LIBRES: 60 plazasNormativa de interese
Publicado o Real Decreto-lei 8/2019 de medidas urxentes de protección social e de loita contra a precariedade laboral na xornada de traballo

12/03/2019  -  BOE

O Boletín Oficial do Estado de hoxe martes día 12, publicou o Icono pdfReal Decreto-ley 8/2019, do 8 de marzo, de Medidas urxentes de protección social e de loita contra a precariedade laboral na xornada de traballo.

Logotipo BOEEste real decreto-lei ten por obxecto, en primeiro lugar, a aprobación desas MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, respecto das cales concorren razóns de extraordinaria e urxente necesidade que xustifican a súa adopción para permitir a súa inmediata entrada en vigor. En segundo lugar, esta norma introduce algunhas medidas de FOMENTO DO EMPREGO que deben implementarse con urxencia para garantir o mantemento do emprego en colectivos especialmente sensibles á inestabilidade laboral e ao desemprego.

Xunto a iso, inclúe tamén determinadas disposicións dirixidas a establecer o REXISTRO DA XORNADA DE TRABALLO, para os efectos de garantir o cumprimento dos límites en materia de xornada, de crear un marco de seguridade xurídica tanto para as persoas traballadoras como para as empresas e de posibilitar o control por parte da Inspección de Traballo e Seguridade Social.Trabaja con nosotros > CONVOCATORIAS

11/03/2019  -  Tribunal calificador

Procesos selectivos ITSSEl Tribunal calificador correspondiente al proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Subinspectores Laborales (Escala Empleo y Seguridad Social) -Convocatoria 2017- (BOE 9-10-2017), ha hecho públicas lasIcono pdfRelaciones de aspirantes con las Notas finales del examen del curso selectivo así como losIcono pdfListados totales de opositores que han superado el proceso selectivo con la suma total de notas.Normativa OE ITSS

08/03/2019  -  BOE

Organismo Estatal ITSS - Delegación de competenciasEl Boletín Oficial del Estado (BOE) del viernes día 8, ha publicado laIcono pdfResolución da Dirección do Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social, sobre DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS.

No seu apartado primeiro e segundo deleganse na persoa titular da Secretaria Xeral, e nas persoas titulares da Escola ITSS, Dirección Especial ITSS, Direccións Territoriais e Xefaturas de Inspeccións Provinciais de Traballo e S.S., as competencias que se sinalan.

O apartado terceiro establece o sistema de substitucións nos supostos de vacante, ausencia ou enfermidade.

Desde a data da entrada en vigor da presente Resolución, queda sen efecto a Resolución do 23 de outubro de 2018 da Dirección do Organismo Autónomo Organismo Estatal da ITSS. A presente Resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no BOE.Normativa de interese
Real Decreto Lei de Medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación

07/03/2019  -  BOE

Normativa - IgualdadO Boletín Oficial do Estado de hoxe xoves día 7, publicou o Icono pdfReal Decreto-ley 6/2019, do 1 de marzo, de Medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación.

Este RDLey modifica diversa normativa básica entre as que se atopa a Lei Orgánica do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, o texto refundido do Estatuto dos Traballadores, aprobado por RD Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, a Lei de Infraccións e Sancións na Orde Social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, e a Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo.Noticia de interese

04/03/2019  -  OE ITSS

Información destacada...O Consello Xeral de Relacións Industriais e Ciencias do Traballo (CGRICT), concedeu, na XXª Edición dos Premios Nacionais e Internacionais de Prevención "PREVER 2018", celebrada en Bilbao os días 1 e 2 de marzo, galardóns que recoñecen a traxectoria na implantación e difusión da prevención dos riscos laborais no noso país.

Nesta edición, catro Inspectores/ as de Traballo e Seguridade Social foron galardoados.Trabaja con nosotros > Convocatorias

01/03/2019  -  Tribunal Calificador

Inspectores_2017El Tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo superior de Inspectores de Trabajo y S.S., (convocatoria BOE 9-10-2017), ha hecho públicos los listados, ordenados alfabéticamente y por puntuación, con las relaciones de los aspirantes que han superado las pruebas selectivas de dicho proceso:

PdfListado de Aprobados segunda parte -examen práctico final- (Turno Libre y P.I)

PdfListado de aspirantes que han superado las pruebas selectivas del turno  libre y promoción interna (ordenados alfabéticamente)

PdfListado de aspirantes que han superado las pruebas selectivas del turno libre y promoción interna (por orden de puntuación)Noticia de interese

22/02/2019  -  OE ITSS

O 30 de maio de 2017 asinouse en Vila Real, un Memorando de Cooperación e Asistencia Técnica en materia de emprego e seguridade social entre o, entón, Ministerio de Emprego e Seguridade Social do Reino de España e o Ministerio de Traballo, Solidariedade e Seguridade social da República Portuguesa.

Portugal - EspañaEste Memorando recoñeceu a necesidade de reforzar as relacións bilaterais en materia social e de emprego que interferen directamente e de forma tan transcendente na vida dos cidadáns dos dous países.

Para iso, pretende profundar e estreitar as relacións de cooperación en materia de emprego e seguridade social e incentivar o intercambio de información e de medios, considerados relevantes nas áreas de interese.

En desenvolvemento do devandito Memorando, aprobouse polas Ministras de Traballo de ambos os países en Lisboa o 4 de febreiro de 2019, o Plan de Actividades 2019-2020, que incorpora ás diferentes unidades de ambos os ministerios para cumprir os obxectivos acordados e serve de instrumento para profundar na relación bilateral. Co devandito Plan de Actividades dáse cumprimento ao compromiso adquirido na Declaración de Intencións asinada entre o Presidente do Goberno do Reino de España e o Primeiro Ministro da República Portuguesa no último Cume Hispano-lusa celebrada en Valladolid o día 21 de novembro de 2018.
 Noticia de interés
ESCUELA ITSS - Finalización del Curso Selectivo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (convocatoria año 2017)

14/02/2019  -  Escuela - ITSS

Inspectores_2017
(Ver imagen ampliada)

Hoy finaliza el Curso Selectivo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, convocado por Resolución de la Subsecretaría de Empleo y S.S., de 3 de octubre de 2017. El mismo se ha venido desarrollando en la Escuela del Organismo Estatal de la ITSS desde el día 20 de noviembre de 2018. Esta promoción está compuesta por 47 inspectores/as que aparecen en la imagen adjunta junto a la Directora de la Escuela, Dª Sonsoles Gutiérrez de la Peña y el resto del equipo de la misma.Normativa de interés
Publicado Real Decreto 17/2019 por el que se modifica el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social

07/02/2019  -  BOE

 BOEEl Boletín Oficial del Estado de hoy jueves  día 7 de febrero, ha publicado el Icono pdf Real Decreto 17/2019, de 25 de enero, por el que se modifica el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.

Se introduce en la subsección 3.ª de la sección 10.ª del capítulo II del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, un nuevo artículo 70 bis, con el texto que se señala (ver archivo adjunto).Normativa de interés

04/02/2019  -  BOE

El Boletín Oficial del Estado del sábado día 2 de febrero, ha publicado la Icono pdfOrden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019.Evento de interés
ESCUELA ITSS - Celebrada la Jornada conmemorativa de los 40 años de vigencia de la Constitución Española

11/12/2018  -  Escuela ITSS

 Ir a fotografía ampliada...
(Ver imagen ampliada - Hacer clic sobre imagen)

Jornada - Escuela ITSS - 10 de diciembreEl lunes día 10 de diciembre tuvo lugar en la Escuela de la Inspección, la Jornada conmemorativa de los 40 años de vigencia de nuestra Constitución.

La misma fue una oportunidad para rememorar la transformación que representó en el momento de su aprobación, y para revisar la situación socio laboral originada a partir de su promulgación.
 

Icono pddfPROGRAMA DE LA JORNADA (10-12-2018)

Ver material gráfico de la Jornada:

 
Descargar... Ver imagen 1     Descargar... Ver imagen 2     Descargar... Ver imagen 3     Descargar... Ver imagen 4Noticia destacada (Avance)
Entrega de diplomas a los nuevos Inspectores de Trabajo y S.S. (convocatoria 2016) con asistencia de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

22/11/2018  -  OE ITSS

 Entrega de diplomas
(ver imagen ampliada
)

En el día de hoy se ha celebrado en la sede central del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Madrid, la entrega de diplomas a los Inspectores de Trabajo y S.S. de la LXI promoción correspondiente a la convocatoria del año 2016.

El acto ha sido presidido por la Ministra, Magdalena Valerio Cordero, que ha sido acompañada por el Subsecretario del departamento, la Directora del Organismo Estatal ITSS, así como por el Secretario General Técnico y la Jefa del Gabinete de la Ministra.

Ver material gráfico (selección): Descargar... Imagen 1   Descargar... Imagen 2   Descargar... Imagen 3Escola ITSS
Celebrada Xornada sobre "A Administración Pública e a protección de datos de carácter persoal"

22/11/2018  -  Escola ITSS

Jornada de Protección de datos
(ver imagen ampliada)

O día 21 de novembro tivo lugar na Escola de Inspección de Traballo e Seguridade Social a Xornada sobre “A Administración Pública e a Protección dos Datos de Carácter Persoal”. A Xornada foi inaugurada pola Directora Xeral do Organismo Estatal ITSS e a Directora da Axencia Española de Protección de Datos.

Durante a Xornada os representantes responsables do tratamento de datos na Axencia Tributaria, Seguridade Social e Administración de Xustiza explicaron como está implantado o tratamento de datos de carácter persoal na súa organización. A continuación expuxéronse os retos da Dirección Xeral do Organismo Estatal ITSS nesta materia, a visión do tema desde o punto de vista do Inspector/a ó Subinspector/a actuante, e a experiencia da Axencia Española de Protección de Datos nos supostos relacionados coa nosa actuación.

A celebración da Xornada coincidiu co día en que foi aprobada no Senado, a nova Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais. Concluíu a Xornada cun interesante debate sobre o tema. 

 Ver material gráfico: Descargar... Imagen 1   Descargar... Imagen 2   Descargar... Imagen 3Reportaxe vídeo
Intervención do Director da Oficina de Loita contra a Fraude, Juan Grangel Vicente no programa "Informe Semanal" de RTVE

21/11/2018  -  RTVE

Ver enlace externo a videoDirector de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude - Juan Grangel Vicente-O programa "Informe Semanal" de Radio Televisión Española do pasado sábado día 17, emitiu unha reportaxe titulada "FALSOS AUTÓNOMOS" sobre un abuso que precariza o emprego, prexudica ás empresas que si cumpren as súas obrigacións legais e supón unha fraude para a Facenda pública; os reporteiros do devandito programa entrevistaron a empresarios, avogados e falsos autónomos, ademais da o Director da Oficina Nacional de Loita Contra a Fraude, Juan Grangel Vicente.

Ofrécese ligazón á devandito reportaxe cuxa duración é de 9 minutos 15 segundos (intervención de Juan Grangel a partir do minuto 7.58'').NOTICIA DE INTERES
Inauguración do Curso selectivo correspondente á convocatoria de INSPECTORES 2017

21/11/2018  -  OE ITSS

Inspectores 2017 Inaguración Curso Escuela ITSS
(hacer clic sobre imagen para ver ampliada)

O día 20 de novembro, a Directora Xeral do Organismo Estatal da ITSS, inaugurou o curso selectivo correspondente á convocatoria efectuada pola Resolución do 3 de outubro de 2017, da Subsecretaría, para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo Superior de Inspectores de Traballo e Seguridade Social. Á inauguración asistiron os Presidentes e Secretarios titulares e suplentes deste proceso de selección.

O curso constitúe a segunda parte do proceso selectivo para o acceso a este corpo de funcionarios, desenvolverase ata o 1 de febreiro de 2018, nas instalacións da Escola da Inspección de Traballo e Seguridade Social.Que facemos > Estatísticas

13/11/2018  -  OE ITSS

Informe Anual ITSS - Año 2017A Inspección de Traballo e Seguridade Social- está obrigada, por razóns legais ou esixencias de xestión, a elaborar tres memorias ou informes; a regulada nos artigos 20 e 21 do Convenio 81 e artigos 26 e 27 do Convenio 129 da OIT; a establecida nos acordos e programas do Comité de Altos Responsables da Inspección ( SLIC) da Unión Europea, e a correspondente ao Plan Integrado de actuación aprobado pola Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais.

El Icono pdfInforme anual correspondiente al año 2017 que se presenta, elaborouse tendo en conta os requisitos das tres instancias sinaladas, así como as suxestións e observacións recibidas sobre as dos anos anteriores.

Tentouse proporcionar neste informe, información sobre a evolución de numerosos indicadores, que axudan a comprender os cambios que veñen producindo na actividade e resultados da Inspección. No mesmo preténdese reflectir e facerse eco, non soamente do conxunto das actividades do Sistema da Inspección de Traballo e Seguridade Social, senón tamén deixar constancia daquelas iniciativas e medidas de modernización e reforma emprendidas durante o exercicio, presentando unha imaxe integrada do conxunto da actuación.Noticia de interese
Inauguración na Escola da ITSS do curso selectivo para os Subinspectores de Emprego e S.S. - Convocatoria 2017

13/11/2018  -  Escola ITSS

Inauguración Curso selectivo (12-11-2018) Escuela ITSS - Madrid

(ver imagen ampliada)

O pasado luns día 12 de novembro, a Directora do Organismo Estatal da Inspección de Traballo e Seguridade Social, María Soledad Serrano Ponz, inaugurou o curso selectivo correspondente á convocatoria efectuada por Resolución da Subsecretaría de Emprego e S.S., do 3 de outubro de 2017, para ingreso no Corpo de Subinspectores Laborais, Escala de Emprego e Seguridade Social.

O mencionado curso, que constitúe a segunda parte do proceso selectivo para o acceso a este corpo de funcionarios, terá unha duración de dous meses e medio, e desenvolverase integramente nas instalacións da Escola da Inspección de Traballo e Seguridade Social.
 NOTICIA DESTACADA

11/10/2018  -  OEITSS

Plenario_Slic
(Ver imagen ampliada)

Os pasados 8 e 9 de outubro de 2018, celebrouse en Viena (Austria), a septuaxésima quinta reunión do plenario do SLIC / CARIT.

O Comité de Altos Responsables da Inspección de Traballo ( CARIT; SLIC no seu acrónimo inglés, Senior Labour Inspectors Committe), é un órgano asesor da Comisión Europea en materias de seguridade e saúde no traballo, creado mediante Decisión 95/319 do 12 de xullo de 1995, norma que deu rango legal a un grupo de funcionarios de alto nivel das inspeccións de traballo europeas que operou de forma informal e irregular desde 1982.

Nesta septuaxésima quinta reunión presentáronse guías orientativas preparadas polos distintos Grupos de Traballo dirixidas aos inspectores de traballo a nivel da Unión Europeo, respecto das seguintes materias: riscos psicosociais, trastornos musculo esqueléticos, riscos para a saúde derivados dos fumes de soldadura e modificacións de maquinaria con e sen marcado CE. Así mesmo, tratáronse cuestións en relación con traballadores desprazados (Grupo de Traballo Cros – Border Enforcement) e as avaliacións levadas a cabo en 2017 aos sistemas de inspección de traballo de Alemaña e Irlanda.Noticia destacada

01/08/2018  -  OAITSS

Puesta en marcha del Plan Director por un trabajo dignoIcono explorerVer Noticia 1-8-2018
Gabinete de Prensa - Mitramiss
"Envío de cartas a empresas presuntamente incumplidoras"

Ver video (hacer clic sobre imagen)
El Consejo de Ministros del pasado viernes día 27, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, aprobó el Icono pdfPlan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, (publicado en el BOE del sábado día 28) cuyo objetivo es luchar contra la precariedad y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo. “En definitiva lo que pretende este Plan, según ha destacado la ministra, es recuperar los derechos laborales perdidos por los trabajadores en los años de crisis económica”.

VER VIDEO (hacer clic sobre imagen) - Intervención Ministra de Trabajo (27-7-2018)

Icono explorerVer NOTICIA (Gabinete de Prensa MITRAMISS)NUEVOS VIDEOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Enlace a video "Incendio en polideportivo"         Nuevos videos      Enlace a video "Vuelco de tractor"

(Ver apartado con todos los videos incluidos)Información de interés
Programa sobre Administración e Inspección del Trabajo - Organización Internacional del Trabajo

Organización Internacional del TrabajoEn el curso de los últimos años la administración y la Inspección del Trabajo han venido generando un interés creciente tanto a escala nacional como internacional. Esto parte de la conciencia que han tomado los gobiernos de que en un mundo globalizado la administración del trabajo se transformó en un actor clave en la elaboración e implementación de las políticas económicas y sociales.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administración e Inspección del Trabajo (LAB/ADMIN) tiene como objetivo ayudar a los responsables de la OIT en la promoción del trabajo decente a través del fortalecimiento del mecanismo de administración del trabajo, incluida la Inspección del Trabajo, y hacerlos más eficaces (Ver enlaces y recursos de interés - OIT). Aviso - Tradución

Aviso... Na tradución dos contidos
desta Web, utilizouse un
tradutor automático


Trámites y gestiones

Acceso a la Sede electrónica del Ministerio de Trabajo
(hacer clic sobre imagen)

Realice
sus trámites
y gestiones
vía electrónica

TRÁMITES INSPECCIÓN
-Sede electrónica-


INFORMACIÓN CONVOCATORIAS OPOSICIÓNS ITSS

Última hora
    (hacer clic sobre la imagen)

Últimos documentos incluidos
(10-4-2019) Destacado...


INFORMACIÓN ÚTIL

Información de utilidad... (MITRAMISS)
(hacer clic sobre imagen)
INFORMACIÓN MITRAMISS


ORGANISMO ESTATAL ITSS

Ir a información...
(hacer clic sobre imagen)


Buzón de la Inspección de Trabajo y S.S. ¡colabora!

Acceso al Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social


FOLLETOS INFORMATIVOS OPOSICIÓNS ITSS

Consultar tríptico informativo

Consultar tríptico informativo


CAMPAÑA EUROPEA ITSS

Acceder a toda la información de la Campaña...


ESCOLA ITSS

Apartado "Videos accidentes de trabajo"

escuela destacado 


Información e Atención Administrativa - MEYSS

Información y atención administrativa - MEYSS


Servizos ao cidadán

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Portais SEGURIDADE Y SAÚDE LABORAL - INSSBT

Accede a los portales temáticos INSHT


Programa de interese

Logotipo PREVEA


Queixas e Suxestións MEySS

Adjudica- Ver Información

- Formulario Queixas