Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Texto no traducidoInspecció de Treball i Seguretat Socia Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Avís legal

La Inspecció de Treball ha creat esta web amb caràcter informatiu a fi de facilitar al públic en general la informació relativa a les seues iniciatives. En cap cas pretén oferir assessorament professional o jurídic. En el cas que es requerisca l'assistència de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, haurà de dirigir-se a les inspeccions provincials.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social, es reserva la facultat d'efectuar, sempre que siga necessari i sense necessitat d'avís previ, totes les modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu web, tant en la seua versió en espanyol com en qualsevol idioma cooficial, de la configuració i presentació d'este i de les condicions d'accés.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social no garantix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al seu web ni en els seus diferents continguts. Tampoc garantix que este es trobe sempre i en tots els casos actualitzat, encara que farà tot el possible per esmenar els errors tècnics i vetlarà per l'actualitat i exactitud dels continguts. Així mateix, tampoc es responsabilitza dels continguts que terceres parts hagen inclòs en els hipervincles als quals es fa referència en esta pàgina.

Cal tindre en compte que no es pot garantir que un document disponible en línia reproduïsca exactament un text adoptat oficialment. Així, únicament es consideren autèntics els textos legals publicats en les edicions impreses del Boletín Oficial del Estado (BOE) o del Diari Oficial de la Unió Europea.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social no es fa responsable de cap dany o perjuí en el programari o maquinari de l'usuari que es derive de l'accés a la seua pàgina Web o de l'ús d'informació contingudes en esta.

La present clàusula d'exempció de responsabilitat no té com a objecte limitar la responsabilitat de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de forma contrària a allò disposat per la normativa nacional aplicable, ni excloure la seua responsabilitat en els casos en què, en virtut de dites normatives, no puga excloure's.