Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Texto no traducidoInspecció de Treball i Seguretat Socia Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Benvingut al Web de la Inspecció de Treball i S.S.

  Destaquem:

Contenidos destacados

On estem?        Com denunciar?       Accés formularis

Contenidos destacadosTreballa amb nosaltres > Convocatòries

16/10/2018  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimarts dia 16, ha publicat la Resolució de la Sotssecretaria del departament, per la qual es publica la Icono pdfRelación de aprobados de la fase de oposición de les proves selectives d'ingrés, pel sistema general d'accés lliure i promoció interna, en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, convocades per Resolució de 3 d'octubre de 2017.

Els opositors aprovats hauran de presentar o remetre, en el termini de 20 dies hàbils a explicar des de demà dia 17 els documents que en la Resolució s'indiquen.NOTÍCIA DESTACADA

11/10/2018  -  OEITSS

Plenario_Slic
(Ver imagen ampliada)

Els passats 8 i 9 d'octubre de 2018, es va celebrar a Viena (Àustria), la setantena cinquena reunió del plenari del SLIC / CARIT.

El Comitè d'Alts Responsables de la Inspecció de Treball (CARIT; SLIC en el seu acrònim anglés, Sènior Labour Inspectors Committe), és un òrgan assessor de la Comissió Europea en matèries de seguretat i salut en el treball, creat mitjançant Decisió 95/319 de 12 de juliol de 1995, norma que va donar rang legal a un grup de funcionaris d'alt nivell de les inspeccions de treball europees que va operar de forma informal i irregular des de 1982.

En aquesta setantena cinquena reunió es van presentar guies orientatives preparades pels diferents Grups de Treball dirigides als inspectors de treball a nivell de la Unió Europeu, respecte de les següents matèries: riscos psicosocials, trastorns musculo esquelètics, riscos per a la salut derivats dels fums de soldadura i modificacions de maquinària amb i sense marcat CE. Així mateix, es van tractar qüestions en relació amb treballadors desplaçats (Grup de Treball Cross 2013 Border Enforcement) i les avaluacions dutes a terme en 2017 als sistemes d'inspecció de treball d'Alemanya i Irlanda.Notícia destacada

08/10/2018  -  Gabinet Premsa - MITRAMISS

La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, ha presentat en la reunió del Consell de Ministres del dia 5, el primer Informe sobre l'estat d'execució del Pla Director per un Treball Digne 2018-2020 dut a terme per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.ORGANISME ESTATAL INSPECCIÓ DE TREBALL I S. S.

03/10/2018  -  Secretaria General OE ITSS

Ver imagen
(Ver imagen ampliada)

El passat 27 de setembre de 2018 es va constituir el Consell General de l'Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social, òrgan de participació institucional de les Administracions Públiques (AGE i Comunitats Autònomes) i dels interlocutors socials. El Consell General està integrat per 4 representants de l'AGE, 4 de les CCAA, 8 de les organitzacions sindicals més representatives i 8 de les organitzacions empresarials més representatives, i està presidit per la Directora de l'Organisme Estatal, María Soledad Serrano Ponz. -Veure notícia completa en: "Veure més"-24/09/2018  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dilluns dia 24 de setembre, ha publicat la Icono pdfOrden TMS/973/2018, de 20 de setembre, per la qual es designen membres del Consell General de l'Organisme Autònom Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social. La present Ordre designa a tots els membres (tant titulars com a suplents) en representació de l'Administració General de l'Estat, Comunitats Autònomes i organitzacions empresarials i sindicals més representatives.

L'Ordre entra en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.Constituït el Consell Rector de l'Organisme Estatal Inspecció de Treball i S. S. amb la participació de la Ministra Magdalena Valerio

20/09/2018  -  Gabinet Premsa - MITRAMISS

Constitución del Consejo Rector ITSS
(Ver fotografía ampliada)


La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, ha presidit avui la constitució del Consell Rector de l'Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social. L'acte ha comptat amb la presència del Sotssecretari del Ministeri, Consellers de Comunitats Autònomes, i autoritats tant de l'Administració General de l'Estat com de cadascuna de les autonomies.

 Icono Internet ExplorerVer noticia completa18/09/2018  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimarts dia 18 de setembre, ha publicat la Icono pdfOrden TMS/955/2018, de 17 de setembre, per la qual es designen membres del Consell Rector de l'Organisme Autònom Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social. La present Ordre designa a tots els membres (tant titulars com a suplents) en representació de les Comunitats Autònomes i de l'Administració General de l'Estat..
.

L'Ordre entra en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.Processos selectius ITSS

10/09/2018  -  Escola ITSS

L'Escola de la Inspecció de Treball i S. S., ha emès les notes informatives que s'adjunten en relació amb l'inici dels cursos selectius corresponents als processos selectius (convocatòries 2017) per a ingrés en el Cos Superior d'Inspectors de Treball i S. S. i de Sotsinspectors Laborals (Escala Ocupació i S. S.):

Icono PDF INSPECTORES 2017 - Nota informativa inicio Curso Selectivo Escuela ITSS Destacado...
Icono PDF SUBINSPECTORES 2017 (Escala Empleo y S.S.) - Nota inform. inicio Curso Selectivo Escuela ITSS Destacado...Noticia destacada
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social impulsa las actuaciones del Plan Director por un Trabajo Digno en la segunda quincena de agosto

23/08/2018  -  MITRAMISS

Destacado...La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, órgano dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, continúa intensificando las actuaciones del Plan Director por un Trabajo Digno (2018-2020) durante la segunda quincena de agosto.

Gracias a esta medida se ha detectado, a través de la Herramienta de lucha contra el Fraude y los correspondientes cruces de datos, que un relevante número de empresas incumplen presuntamente el plazo de contratación eventual de 12 meses en un período de 18. A este respecto se han remitido los días 13 y 14 de agosto 22.000 nuevas comunicaciones a empresas (.../...).

ExplorerVer noticia completa - Gabinete de Prensa MITRAMISS (22-8-2018)Normativa de interés
Modificado el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la S.S. (RD 84/1996)

06/08/2018  -  BOE

El Boletín Oficial del Estado del sábado día 4 de agosto, ha publicado el Icono pdfReal Decreto 997/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.

Mediante este real decreto se procede a reformar los artículos 31 y 35 del citado reglamento general:

Destacado... En el artículo 31 se modifica su apartado 3, actualizando su redacción y añadiéndole un nuevo párrafo segundo, en el que se preve que la solicitud y la emisión de informes por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, actualmente potestativa a efectos de la tramitación y resolución de las altas, bajas y variaciones de datos, resultará preceptiva para la resolución de aquellas solicitudes de baja que se formulen tras haberse practicado altas de oficio, respecto a los mismos trabajadores, a instancia de dicho organismo estatal.

Destacado... En el artículo 35 se modifica su apartado 7, al objeto de establecer que no producirán efectos ni extinguirán la obligación de cotizar aquellas bajas y variaciones de datos formuladas por las empresas y, en su caso, por los trabajadores cuando afecten a los periodos comprendidos en las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que motiven la tramitación de procedimientos de alta y variación de datos de oficio, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto a los mismos trabajadores afectados por aquellas.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.Treballa amb nosaltres > Convocatòries

03/08/2018  -  BOE

Procesos selectivos ITSSEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui divendres dia 3, ha publicat la Resolució de la Sotssecretaria, per la qual s'anuncia la Icono pdfRelación de aprobados en la fase de oposición del procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d'accés lliure i promoció interna, en el Cos de Sotsinspectors Laborals, Escala d'Ocupació i Seguretat Social, convocat per Resolució de 3 d'octubre de 2017.

Els opositors aprovats hauran de presentar o remetre, en el termini de 20 dies hàbils, a explicar des del dia 3 de setembre, els documents que s'assenyalen en la Resolució.Trabaja con nosotros

01/08/2018  -  BOE

Oferta de Empleo PúblicoEl Boletín Oficial del Estado del martes día 31 de julio, ha publicado el Real Decreto 955/2018, por el que se aprueba la:Icono pdfOferta de Empleo Público correspondiente al año 2018;

Se informa que el número total de plazas a convocar corresponden tanto al RD 955/2018 (ya mencionado), como a la Oferta extraordinaria del Real Decreto Ley 13/2017, de 7 de julio, para el año 2018

-Ver enlace a: TRABAJA CON NOSOTROS > QUÉ OFRECEMOS

INSPECTORES DE TRABAJO Y S.S. - TOTAL = 100 PLAZAS
-Turno libre: 90 plazas
-Turno promoción interna: 10 plazas

SUBINSPECTORES LABORALES (Escala Empleo y S.S.) - TOTAL = 120 PLAZAS
-Turno libre: 110 plazas
-Turno Promoción interna: 10

SUBINSPECTORES LABORALES (Escala Seguridad y Salud Laboral) - TOTAL = 120 PLAZAS
-Turno libre: 120DOCUMENTO DE INTERÉS
Convenio de colaboración entre la Tesorería General de la S.S. y el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social

01/08/2018  -  BOE

 ITSStgssEl Boletín Oficial del Estado de 31 de Julio de 2018 ha publicado la resolución de 26 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia elDocumentoConvenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a través del que se fija el marco de relaciones para intensificar y hacer más eficaz la colaboración recíproca entre la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Ir a noticia (incluye video)
(hacer clic sobre imagen)

VER NOTICIA GABINETE DE PRENSA MITRAMISS (1-8-2018)Noticia destacada

01/08/2018  -  OAITSS

Puesta en marcha del Plan Director por un trabajo dignoIcono explorerVer Noticia 1-8-2018
Gabinete de Prensa - Mitramiss
"Envío de cartas a empresas presuntamente incumplidoras"

Ver video (hacer clic sobre imagen)
El Consejo de Ministros del pasado viernes día 27, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, aprobó el Icono pdfPlan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, (publicado en el BOE del sábado día 28) cuyo objetivo es luchar contra la precariedad y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo. “En definitiva lo que pretende este Plan, según ha destacado la ministra, es recuperar los derechos laborales perdidos por los trabajadores en los años de crisis económica”.

VER VIDEO (hacer clic sobre imagen) - Intervención Ministra de Trabajo (27-7-2018)

Icono explorerVer NOTICIA (Gabinete de Prensa MITRAMISS)DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS
Firmado el Convenio de colaboración entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL y la Comunidad Autónoma de las ISLAS CANARIAS

30/07/2018  -  OAITSS

 Firma Convenio ITSS - Canarias
(Ver fotografía ampliada)

ITSS

Gobierno de CanariasEl pasado jueves día 26 de julio, la Directora del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social Doña Soledad Serrano Ponz, firmó el PdfConvenio de Cooperación con la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de Lucha contra el Fraude, Trabajo no Declarado, Empleo Irregular, Fraude a la Seguridad Social y Formación Profesional para el Empleo (publicado en el BOE del 14-8-2018); por parte del Gobierno Canario, rubricó el Convenio la Consejera de Empleo Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias Doña Cristina Valido García. Próximamente dicho Convenio será publicado en el Boletín Oficial del Estado.INFORMACION ESTADISTICA
Publicats les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) 2º Trimestre de 2018

26/07/2018  -  I.N.E.

Atenció al Ciutadà > Normativa i Documentació

Estadisticas EpaDocumento EPADatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) 2º Trimestre de 2018ORGANISME ESTATAL INSPECCIÓ DE TREBALL I S. S.

17/07/2018  -  BOE

Administración electrónicaPer a coneixement general de tot el col·lectiu s'informa, que el Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimarts dia 17 de juliol ha publicat laIcono pdfResolución de 10 de julio de 2018, de l'Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social, O.A., per la qual es crea el Segell electrònic qualificat de l'organisme.

El Segell Electrònic Qualificat de la Inspecció de Treball i Seguretat Social podrà ser utilitzat per a la identificació i autenticació de l'exercici de la competència en les actuacions administratives automatitzades assenyalades en l'apartat tercer de la Resolució.TREBALLA AMB NOSALTRES >CONVOCATÒRIES

26/06/2018  -  Tribunal qualificador

Oposiciones SubinspectoresCelebrada la sessió d'obertura de pliques per part del Tribunal qualificador corresponent al procés selectiu per a ingrés en el Cos de Sotsinspectors Laborals (Escala Ocupació i Seguretat Social) (Resolució 3-10-2017), est comunica el Documento BOELISTADO DE APROBADOS corresponents al tercer exercici d'aquest procés selectiu.ACORDS ITSS

26/06/2018  -  BOE

Convenio de ColaboraciónEl Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dimarts dia 26 de juny, ha publicat la Resolució d'11 de juny de 2018, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica els:


Icono pdf Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Icono pdfConvenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Els presents Convenis tindrà una durada de dos anys a partir del moment en el qual adquirisca eficàcia.ACORDS ITSS
Conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana, per al desenvolupament efectiu de la cooperació per a la consecució de les finalitats públiques assignades a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

15/06/2018  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat d'avui divendres dia 15 de maig, ha publicat la Resolució d'1 de juny de 2018, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica elIcono pdfConvenio con la Generalidad Valenciana, para el desarrollo efectivo de la cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social..

El present Conveni tindrà una durada de dos anys a partir del moment en el qual adquirisca eficàcia.Trabaja con nosotros > Convocatorias

21/05/2018  -  Tribunal calificador

Relación de aprobados...Una vez celebrada en el día de hoy la sesión de apertura de plicas, el Tribunal calificador correspondiente al proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Subinspectores Laborales de Seguridad y Salud Laboral (convocado por Resolución de la Subsecretaría de Empleo y S.S. de 3 de octubre de 2017), ha hecho pública la Icono pdfRelación de aprobados en el segundo ejercicio.

A su vez se informa que la realización del tercer ejercicio se celebrará el próximo día 2 de junio de 2018, a las 9. 30 h. en el Centro de Formación Interna del Servicio Público de Empleo Estatal - Santamarca, situado en la calle Costa Rica, 30 de Madrid (Ver localización)Acords ITSS
Conveni amb la CCAA d'Andalusia, per a instrumentar la cooperació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social

21/05/2018  -  BOE

Convenio...El Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dilluns dia 21 de maig, ha publicat la Resolució de 8 de maig de 2018, de la Secretaria General Tècnica, per la qual s'anuncia elIcono pdfConvenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, per a instrumentar la cooperació entre ambdues administracions públiques per al millor desenvolupament del servei públic encomanat a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

El present Conveni tindrà una durada de dos anys a partir del moment en el qual adquirisca eficàcia.Col·laboració institucional

03/05/2018  -  BOE

El Butlletí Oficial de l'Estat del dijous dia 3 de maig, ha publicat la  Icono pdfResolución de 23 d'abril de 2018, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Comunitat Autònoma de Cantàbria, per al desenvolupament efectiu dels principis de recíproca col·laboració i cooperació per a la consecució de les finalitats públiques assignades a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.Nou apartat

Campaña EuropeaLa Direcció general de la Inspecció de Treball i S. S. ha considerat oportú la creació en est assetge Web, d'una NUEVA SECCIÓN INFORMATIVA relacionada amb la Campanya Europea d'Inspecció per als anys 2017/2018, acordada pel SLIC (Comitè d'Alts Responsables de les Inspeccions de Treball) de la Unió Europea i que es va a centrar en la %o201CSeguridad i Salut dels treballadors temporals en les Empreses de Treball Temporal%o201D.

Aquesta Campanya Europea té com a objectius el control i la promoció de la seguretat i salut dels treballadors temporals contractats per ETT per a ser cedits a una EU, així com en els treballadors que són desplaçats a través d'una ETT a empreses usuàries l'activitat de les quals es desenvolupe en un altre Estat Membre de la Unió Europea.

Tot aquell interessat, pot consultar diversa documentació (tríptics informatius, enllaços d'interès, notícies, etc...). Al seu torn s'informa que l'apartat s'anirà ampliant amb els diferents documents que es vagen generant conforme avance la Campanya.NUEVOS VIDEOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Enlace a video "Incendio en polideportivo"         Nuevos videos      Enlace a video "Vuelco de tractor"

(Ver apartado con todos los videos incluidos)Informació d'interès
Programa sobre Administració i Inspecció del Treball - Organització Internacional del Treball

Organización Internacional del TrabajoEn el curs dels últims anys l'administració i la Inspecció del Treball han vingut generant un interès creixent tant a escala nacional com internacional. Això part de la consciència que han pres els governs que en un món globalitzat l'administració del treball es va transformar en un actor clau en l'elaboració i implementació de les polítiques econòmiques i socials.

El Icono Explorer - Enlace InternetPrograma sobre Administració i Inspecció del Treball (LAB / ADMIN) té com a objectiu ajudar als responsables de l'OIT en la promoció del treball decent a través de l'enfortiment del mecanisme d'administració del treball, inclosa la Inspecció del Treball, i fer-los més eficaços (Veure enllaços i recursos d'interès - OIT).

Icono Explorer - Enlace InternetGuia de recursos sobre la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetPerfils Nacionals d'Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetDiagnòstics de país sobre la situació de la Inspecció del Treball
Icono Explorer - Enlace InternetInspecció del Treball a la Xina: "L'Administració en Xarxes Bessones"
Icono Explorer - Enlace InternetSancions de la Inspecció del Treball: Legislació i pràctica dels sistemes nacionals d'ITLluita contra el frau laboral

Colabora con la ITSS contra el fraude laboralEs por todos conocido que el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen una de las mayores amenazas al estado del bienestar, al conculcar los derechos de los trabajadores que en un contexto de crisis económica son más vulnerables, y afectan a la competitividad de las empresas por la competencia desleal que genera para la mayoría de las empresas cumplidoras.

La Inspecció de Treball i S. S. en l'exercici de les seves funcions, planifica les seves actuacions amb l'objectiu d'aconseguir el compliment de la normativa laboral i evitar en tant que sigui possible les irregularitats laborals.

Buzón de lucha contra el fraude laboralNo obstant això per a una millor identificació de les mateixes, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a través de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, posa a la disposició de tots els ciutadans un "BÚSTIA DE LLUITA CONTRA EL FRAU LABORAL" on tot aquell coneixedor d'algun incompliment de la normativa ja sigui laboral, de Seguretat Social o de Prevenció de Riscos, pot posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), emplenant el formulari creat a aquest efecte.Utilitat > Seguretat social
Web de la Seguretat Social: Enllaç a "Preguntes freqüents"

logoSeguridadSocial Per considerar-ho d'interès, a continuació s'ofereix un enllaç al WEB de la Seguretat Social, en concret a un bloc de respostes a aquelles consultes més freqüents referides a les competències d'aquest Organisme, que estan classificades en diferents seccions per facilitar la seva cerca.

- Enllaç extern: Web de la Seguretat Social - Preguntes FreqüentsAviso - Traducció

Aviso... En la traducció dels continguts
d'aquesta Web, s'ha utilitzat
un traductor automàtic


Trámites y gestiones

Acceso a la Sede electrónica del Ministerio de Trabajo
Realice
sus trámites
y gestiones
vía electrónica


ORGANISME ESTATAL ITSS

Ir a información...
(hacer clic sobre imagen)


Buzón de la Inspección de Trabajo y S.S. ¡colabora!

Acceso al Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social


INFORMACIÓ CONVOCATÒRIES OPOSICIONS ITSS

Última hora
    (hacer clic sobre la imagen)

Últimos documentos incluidos
(16-10-2018) Destacado...


FULLETS INFORMATIUS OPOSICIÓNS ITSS

Consultar tríptico informativo

Consultar tríptico informativo


CAMPANYA EUROPEA ITSS

Acceder a toda la información de la Campaña...


ESCOLA ITSS

Apartado "Videos accidentes de trabajo"

escuela destacado 


Informació i Atenció Administrativa - MEYSS

Información y atención administrativa - MEYSS


Serveis al ciutadà

Portal de la Transparencia (Ministerio de la Presidencia)

  Información Administraciones:
Enlace a Punto de acceso general 

Acceso electrónico serv. públicos:
    Enlace a Acceso electrónico ciudadanos


Portals SEGURETAT I SALUT LABORAL - INSSBT

Accede a los portales temáticos INSHT


Programa d'interès

Logotipo PREVEA


Queixes i Suggeriments MEySS

Adjudica- Veure Informació

- Formulari Queixes